TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ZDC-500, içerisinde yerleşik GNSS modülü, zaman damgası
sunucusu ve Common Criteria EAL4+ onaylı ulusal HSM bu-
lundurur. Hassas zaman bilgisini, çoklu küresel navigasyon
sistemlerinden aldığı verileri karşılaştırarak oluşturur ve en
doğru şekilde sunar. Ayrıca NTP sunucu hizmeti de verir. Elek-
tronik belgeler için zaman damgasının geçerliliğini, Kamu Sm
sertifikasıyla onaylar ve damga kaydının değiştirilmez şekilde
oluşturulmasını garanti eder.
Zaman Damgası Cihazı, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanu-
nuna göre, elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönde-
rildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi
amacıyla elektronik servis sağlayıcı tarafından elektronik im-
zayla doğrulanan kaydı, kapalı bir ağda yüksek performans-
la ve fiziksel saldırı korumalı kriptografik modül içerisindeki
anahtarların kullanılmasıyla güvenli olarak üreten bir cihazdır.
GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou global uydu navigasyon
sistemlerinin herhangi üçünden aldığı zaman bilgisini karşı-
laştırarak hassas zaman bilgisini, zaman damgası hizmetinde
kullanılmak üzere sisteme verir. Bu zaman bilgisiyle cihaz NTP
sunucusu hizmeti de sağlamaktadır.
Temel Özellikler
• HTTP veya TCP üzerinden RFC 3161 zaman damgası pro-
tokolüne uyumlu damgalama işlemi
• NTP sunucusu sağlayıcısı
• Zaman damgası sunucusunun imzalama işlemini güvenli
donanımmodulünde (HSM) yapma
• GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou uydularının herhangi
üçünden zaman bilgisini alıp karşılaştırma yapma
• SNMP v3 desteği
• Kullanıcı dostu HMI arayüzü
• Veri kaybını engelleyen yedekli veri kayıt sistemi
• 2U form faktör
• Operasyon sıcaklık aralığı: +10 C - +40 C
• Depolama sıcaklık çalışma aralığı: -10 C – 55 C
• Bağıl nem çalışma aralığı: %10 - %95
• Güç kaynağı: 100~240V, 5-3A, 50~60 Hz AC, 2x350W
Güvenlik Hizmetleri
• X.509 sertifikalarını ve açık anahtar algoritmalarını kulla-
narak zaman damgası imzalama işlemini yapma
Entegre HSM ve Dahili Modüllerin Güvenlik Önlemleri
• CC EAL4+ sertifikası
• ISO 19790 Level-3 (FIPS 140-2 muadili) (süreç devam et-
mekte)
• EN6100045 sertifikası
• EN55032:2012, EN55024:2010, EN550581:2012 sertifikası
• RoHS 2002/95/EC sertifikası
• Tamper korumalı sert metal kapak
• Isı ve gerilim değişimini gözlemleyen devre
Yönetim
• Uzaktan cihaz durumunun izlenmesi
• Cihaz üzerinden yönetim için, 4.3 inch dokunmatik ekran
• İşlem kayıtlarını tutma ve yedekleme
Performans
• 500 op/saniye’ye kadar zaman damgası hizmeti
Fiziksel Arayüz
• 2 RJ45 aktif/pasif Gb/s network arayüzü
• Durum ledleri (Başlangıç durumu, pozisyon durumu, an-
ten durumu, zaman senkronizasyon durumu)
• RG58 anten girişi
Kutu İçeriği
• ZDC-500 cihazı
• 40 dB GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou GNSS L1 uydu
alıcı anteni
• 20m Belden H155 RG58 koaksiyel uydu kablosu ve konek-
törü
Dünyanın “İlk” ve “Tek” Hepsi Bir Arada Kapalı Ağ Zaman Damgası Cihazı ZDC-500!
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook