TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM ve TUSAŞ Arasında MMU Testleri İçin Sözleşme İmzalandı
TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında
Ankara’da, Milli Muharip Uçak (MMU) Sözleşmesi kapsamında
yakın alan test tesisi için sözleşme imzalandı. Sözleşme ile Mil-
li Muharip Uçak’ın radar kesit alanı tesisi kurulacak ve uçağın
testleri gerçekleştirilecek.
Sözleşme, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar
ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel
Kotil arasında imzalandı. Böylelikle Türk Havacılık ve Uzay Sa-
nayi, 20-25 metrelik boyutlarda olan uçakların testlerini yapa-
bilecek bir altyapı kurmuş olacak. 2021 yılında kurulması bek-
lenen tesiste yapılacak radar izi ölçümleri MMU’nun tasarım
ve geliştirilme faaliyetlerinde de kullanılabilmesinin yolunu
açacak. TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ böylece Milli Muharip Uçak
projesinin çalışmaları için yerli ortaklığa giderek önemli bir ya-
tırım sözleşmesi imzalamış oldu.
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, TUSAŞ ile
imzalanan sözleşme hakkında “Milli Muharip Uçak’la başlayan
yüksek düzeyde işbirliği çalışmalarımız bugün imzaladığımız
Radar Kesit Alanı tesisiyle artarak devam ediyor”dedi.
TUSAŞ Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil ise “TÜBİTAK BİLGEM ile
Türkiye’nin en önemli projesi MMU için yaptığımız altyapı ya-
tırımı Türkiye’de bir ilk olacak. Sözleşme ile dünyada yalnızca 4
ülkede olan 5’nci nesil uçağı MMU için yapacağımız radar kesit
alanı tesisinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin en
önemli projesinin geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önem,
gerçekleştirdiğimiz yerli işbirlikleri ile daha iyi olacağına inanı-
yoruz”diye konuştu.
TÜBİTAK BİLGEM - HAVELSAN İşbirliği Çalıştayı Düzenlendi
TÜBİTAK BİLGEM - HAVELSAN İş Birliği Çalıştayı, her iki kuru-
mun üst yöneticileri ve personelinin katılımıyla Bolu’da gerçek-
leştirildi.
İki gün süren ve çeşitli iş birliklerinin ele alındığı programın
açılış konuşmasını yapan HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
veTÜBİTAK BİLGEMBaşkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar,“İki kurum
savunma sanayi stratejimiz açısından birbirini tamamlayabi-
lecek önemli kurumlar. Her şeyi yapabiliyoruz. Sürdürülebilir,
maliyet etkin ve rekabet edebilir yapmak önemli. Dünyanın
büyük firmaları, rekabet için iş birliğini zorunlu görüyor”dedi.
TÜBİTAK Bilgem İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan Mu-
ratoğlu da, iki kurumun bir araya geldiği zaman çok güçlü bir
sinerji ortaya çıktığını ve bu sinerjinin de Türkiye’nin teknoloji
hareketinde çok önemli bir rolü olduğunu dile getirdi.
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise TÜBİTAK’ın
teknoloji odağının, HAVELSAN’ın müşteriye dokunan ticari ta-
rafı ile birleştiğinde başarı hikayesi yazabileceklerini dile getir-
di.
İki kurumun iş birliklerine değinen HAVELSAN Ar-Ge, Tekno-
loji ve ÜrünYönetimi DirektörüDr. Tacettin Köprülü, bu iş birlik-
lerinin yeni çalışmalar için bir fırsat olduğunu belirtti.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook