TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
17. Ar-Ge Projeleri İmza Töreni Düzenlendi
Sıfır Atıkta Yerli Çözüm
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nda 17. Ar-
Ge Projeleri İmza Töreni düzenlendi. Savunma Sanayi Başkanı
Prof. Dr. İsmail Demir ve TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan
Mandal’ın teşrifleri ile MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıças-
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim
Enstitüsü, Atık Su Arıtma Tesislerinde oluşan ‘’Arıtma Çamuru-
nu’’biyolojik yöntemlerin kullanımıyla biyogaza ve sıvı gübreye
dönüştürüyor. Atıkların yeniden değerlendirilerek ekonomiye
katkı sağlaması ve aynı zamanda “Sıfır Atık” konseptinin de
amaçlandığı projenin önemine değinen MAM Başkanı Prof.
Dr. İbrahim Kılıçaslan, Türk sanayisi için yedi farklı enstitü ile
çalıştıklarını, MAM’ın Türk sanayisinin çözüm ortağı olduğunu
lan’ın da hazır bulunduğu törende, “Kokristalizasyon Yöntemi
ile Enerjitik Malzeme Geliştirilmesi (KOKRİSTAL)” ve “Kimyasal
ve Biyolojik Savaş Ajanlarına Karşı Yeni Nesil Koruyucu Tekstil
Geliştirilmesi (KAFES)”projeleri imzalandı.
ifade etti. Prof. Dr. Kılıçaslan, akıllı şehirlerde atık su enerjisinin
kullanılması amacıyla bir proje geliştirildiğini ve bu projeyi özel
sektöre lisansladıklarını belirtti. Proje belli bir olgunluk seviye-
sine ulaştığında özel sektörü de dâhil ettiklerini anlatan Prof.
Dr. Kılıçaslan, bu teknolojinin özel sektör ve belediyelerde yay-
gınlaştırılmasının önemli olduğunu, belediyelerin atık suların-
dan daha fazla enerji elde edebilmesinin mümkün olacağını
söyledi.
TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kanser Araştırmala-
rı konulu toplantıya katıldı. TÜBİTAKMAMGenMühendisliği ve
Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin, Müdür
Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Karadağ’ın da hazır bulunduğu
toplantıda ortak çalışma alanları belirlendi. Toplantı sonrası Na-
mık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker,
Üniversitenin akademik ve idari çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
TÜBİTAK MAM, Namık Kemal Üniversitesinde Kanser Araştırmaları Toplantısına Katıldı
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook