TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 1

T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
Ocak 2020
Sayı: 217
TÜBİTAK, TEKNOFEST2020’de
de Teknoloji Yarışmalarını
Desteklemeye Devam Ediyor
Efficiency Challenge Elektrikli
Araç Yarışları ve Uluslararası
İnsansız Hava Araçları (İHA)
Yarışları Heyecanı Başlıyor
TÜBİTAK’ın
Geleneksel Ulusal
Gökyüzü Gözlem
Şenliği Uluslararası
Boyuta Taşınıyor
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook