TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 32

32
Bülten
2020
OCAK
Saha İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE İşbirliğinde Gerçekleştirilen “MBA Yöneticilik Gelişim Programı” İlk Mezunlarını Verdi
TÜBİTAK TÜSSİDE ve SAHA İstanbul Derneği işbirliğiyle
hayata geçirilen SAHA MBA Yöneticilik Gelişim Programı,
2. Savunma Sanayi Buluşmalarında yapılan, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanımız Mustafa Varank’ın da katıldığı sertifika tö-
reni ile ilk mezunlarını verdi. Programa katılıp başarılı olan
katılımcılara sertifikaları Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
Mustafa Varank, TÜSSİDE Enstitü Müdürü İsmail Doğan,
SAHA İstanbul Derneği Genel Sekreteri İlhami Keleş tara-
fından takdim edildi.
Mart - Aralık 2019 tarihleri arasında sunulan programa
ülkemizin önde gelen savunma, havacılık ve uzay sektö-
ründe faaliyet gösteren 21 firma yöneticisi ve yönetici
adayları katıldı.
TÜBİTAK’ın araştırma ve proje kültürü ile SAHA İstanbul
Derneği’nin sektör birikimini harmanlayan ve de SAHA fir-
maları için terzi usulü yaklaşımla kurgulanan SAHA MBA
Yöneticilik Gelişim Programı kapsamında kurumsal yöne-
tim, iş geliştirme, teknolojik inovasyon yönetimi, dijital
dönüşüm yansımaları, finans yönetimi, araştırma yöntem-
leri ve liderlik modüllerinde toplam 210 saatlik eğitimler
verildi.
Katılımcıların yönetsel ve teknik becerilerini geliştirme-
nin yanında aralarındaki güvene dayalı işbirliği ve iletişimi
de güçlendiren SAHA MBA Yöneticilik Gelişim Programı
2020 yılında da yeni katılımcılar ile devam etmesi öngö-
rülüyor.
Saha İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE İşbirliğinde Gerçekleştirilen
“MBA Yöneticilik Gelişim Programı” İlk Mezunlarını Verdi
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook