TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 18

18
Bülten
2020
OCAK
T Ü B İ T A K , 1 . A k ı l l ı Ş e h i r l e r v e B e l e d i y e l e r K o n g r e v e S e r g i s i n e K a t ı l d ı
TÜBİTAK, 1. Akıllı Şehirler ve Bele
TÜBİTAK, Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
işbirliğiyle Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından An-
kara ATO Congresium’da düzenlenen “1. Akıllı Şehirler ve
Belediyeler Kongre ve Sergisi”ne katıldı.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açı-
lışını gerçekleştirdiği “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre
ve Sergisi”nin ana oturumu olan “Akıllı Şehirler için Temel
Politikalar” Paneli, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız
Mehmet Fatih Kacır’ın katılımlarıyla, TÜBİTAK Başkanımız
Prof. Dr. Hasan Mandal’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.
Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi kapsamın-
da, TÜBİTAK-TBB Olgunluk Değerlendirme Uygulama İşbir-
liği Protokolü, Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır’ın
da katılımlarıyla, Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin tarafından
imzalandı.
TÜBİTAK BİLGEM YTE Etkinlikte Sunumları ve Standıyla
Yer Aldı
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Pla-
nı Proje Yürütücüsü rolünde katkı sağlayan TÜBİTAK Bili-
şim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
(BİLGEM) Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), 1.
Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde, sunum-
ları ve standıyla yer aldı.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook