TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
L’OREAL – UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına
Destek Bursları 2020 İlanı Yayınlandı
UNESCO Milli Komisyonu ve L’Oreal Türkiye işbirliğiyle ülke-
mizdeki bilim kadınlarının bilimsel çalışmalarının teşvik edil-
mesi amacıyla, “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları Ulusal
Programı”kapsamında burs verilecek.
Burs kapsamında Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Moleküler Biyo-
loji, Genetik ve Moleküler Genetik, Biyokimya, Biyofizik, Biyo-
teknoloji, Farmakoloji, Fizyoloji, Sağlık Enformatiği dâhil Biyo-
informatik, Nörobiyoloji, Biyoloji’de Biyomedikal veYapay Zekâ
araştırmaları) ile Fiziki Bilimler (Temel Bilimler -yaşam bilimleri
hariç- veMühendislik, Taneli Malzemeler, Polimerler, Camlar ve
Seramikler, Kompozitler, Biyomalzemeler, Nanomalzemeler,
Özel Tasarlanmış Yüzeyler, Fotonik Kristaller, Yoğun Madde Fi-
ziği ve İstatistiksel Fizik) alanlarında araştırma yapmakta olan,
burs başvurularına ilişkin ilan yılının 31Aralık günü (2019) itiba-
riyle 40 yaşından gün almamış olan üçer genç kadın araştırma-
cı bu program çerçevesinde 75.000 Türk Lirası değerinde birer
yıllık burs ile desteklenecek.
Son başvuru tarihi 15 Mart 2020 olan L’Oréal-UNESCO Ulu-
sal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları başvuruları www.
forwomeninscience.com adresinden online yapılmakta olup,
başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi ilgili linkte (https://
)
sunulmaktadır. Burs hakkında bilgiye UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu web sitesinden de (
eri-
şilmesi mümkündür.
UNESCO ve L’Oreal ortaklığında uluslararası “For Women In
Science” programının bir uzantısı olan “Genç Bilim Kadınlarına
Destek Bursları Ulusal Programı”, 2003 yılından itibaren Türki-
ye’de başarıyla yürütülüyor.
TÜBİTAK BİLGEM SGE, Kocaeli Üniversitesi 6. Kariyer Günlerine Katıldı
TÜBİTAK BİLGEMSiber Güvenlik Enstitüsü (SGE), Kocaeli Üni-
versitesi Denizcilik Fakültesi ve Barbaros Denizcilik Kulübü ta-
rafından organize edilen“6. Kariyer Günleri ve Denizcilikte Bilgi
Teknolojileri Özel Oturumu”na katıldı. İki oturumolarak düzen-
lenen program farklı üniversitelerden gelen akademisyenleri,
sektör temsilcileri ve çok sayıda öğrenciyi bir araya getirdi.
Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Kayahan, üniversite-sektör buluş-
malarının hem eğitime hem de öğrencilerin iş yaşamını daha
yakından tanıma fırsatı verdiğini ifade etti. Barbaros Denizcilik
KulübüYönetim Kurulu Başkanı Seçkin Ay da katılımcıların öğ-
rencilere çok büyük katma değer sağladığını ifade ederek bu
organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılan
herkese teşekkür etti.
TÜBİTAK BİLGEM’den “Siber Dünyada Tehdit ve Önlemler”
Sunumu
Sempozyumun, Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinden
Muhammed Bamyacı’nın organizatörlüğünde gerçekleştirilen
ikinci oturumunda, SGE’den Şerafettin Şentürk, “Siber Dünya-
da Tehdit ve Önlemler” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Su-
numun ardından Şentürk konu hakkında kendisine yöneltilen
soruları yanıtladı.
Oturumun ardından konuşmacılara plaket takdim edildi.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook