TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 28

28
Bülten
SUBAT
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K F i r m a s ı n a K o c a e l i S a n a y i O d a s ı n d a n Ö d ü l
TÜBİTAK MARTEK Firması ORTEM Elektronik, Kocaeli
Sanayi Odası’nın Marmara Bölgesinde düzenlediği 9. Sek-
törel Performans Ödülünü aldı. 1998 yılında TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent’te (MARTEK) kurulan ORTEM Elektronik
A.Ş., otomotiv elektroniği ve telemetri teknolojileri alanla-
rında Ar-Ge yapıyor, geliştirdiği ürünleri kendi bünyesinde
üretiyor.
Gebze’de bin 300m2’lik kapalı alanda ve TÜBİTAK MAR-
TEK’teki Ar-Ge ofisinde faaliyetlerini sürdüren ORTEM
Elektronik, otomotiv sektöründe global pazarın en büyük
markaları için ürünler geliştiriyor ve bu ürünleri seri olarak
üretiyor. Doğrudan MERCEDES, TEMSA, OTOKAR, KARSAN,
BMC, IVECO, AKIA, ISUZU gibi küresel markalarla, dolaylı
olarak da, FORD, FIAT, VOLKSWAGEN, RENAULT gibi mar-
kalarla iş birliği yapan ORTEM, bu markalar için ürünler
geliştirip, geliştirdiği ürünleri kendi bünyesinde üretmeye
devam ediyor. Halen ülkemizde imalat yapmakta olan bu
markaların birçoğu, ORTEM tarafından geliştirilip, üretil-
mekte olan ECU, Multiplexer, Gövde Kontrol Ünitesi, Ta-
kograf ve Gösterge Panelleri gibi yerli elektronik ürünleri
kullanıyorlar.
Öte yandan ORTEM 2014 yılında üç otomotiv ana üreti-
TÜBİTAK MARTEK Firmasına K
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook