TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 40

9771301746003
29
Aylık Popüler Bilim Dergisi
Sayı 229
4 TL
Ocak 2017
Yaz,Çiz,Boya -Kitapçık
Camın
İlginç Öyküsü
Kardelenler
Biz Büyük
Buzul Çağında
Yaşıyorduk...
EğlenceliSorular -Kartlar
Vitray
Bilim veTeknik
Şubat 2017 Yıl 50 Sayı 591
Robotlar veYapayZekâ
SEFALETİN SONU MU,
YIKIMIN
BAŞLANGICI MI?
SAAT
VE
BOYLAM
VE YAPAY ZEKÂ
BESİN
SAVAŞLARI
ROBOTLAR
A
AylıkPopülerBilimDergisi Şubat2017 Yıl50 Sayı591 -5TL
İnsansı
Robot
Atlas
BTD_591_KAPAK_SUBAT_2017.indd 1
27.01.2017 10:25
e s a t
i s .
t u b i
t a k . g o v .
t r
POPÜLER BİLİM
YAYINLARI
twitter.com/tubitakbiltek
Şimdi Abone Olabilirsiniz
/
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 40
Powered by FlippingBook