TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
caeli Sanayi Odasından Ödül
cisi ile üç farklı proje için anlaşma imzaladı. Bu üç projenin
sonucunda çıkan ürünler tüm testlerden geçirilip belge-
lendirildi. 2016 yılı ocak ayı itibarıyla seri üretimi başla-
dı. ORTEM yeni nesil araçlarda kullanılacak bu teknolojik
ürünler ile aynı zamanda global markette de ciddi pazar
payı alacak.
Bunun yanında geliştirmiş olduğu yazılım çözümleri ile
otomotiv ana üreticilerine, ORTEM tarafından geliştirilen
Gövde Kontrol Ünitelerine kendi algoritmalarını gömme,
simülasyon ve test etme kabiliyetleri kazandırdı. Ayrıca
CAN hattını analiz eden yazılımı ile araç veri yolunu yerel
ve uzaktan analiz etme imkânı sağladı.
Telemetride M2M ve IoT çözümleri ile Türkiye’nin öncü
Ar&Ge firmalarından olan ORTEM, telematik çözümlerde,
özellikle mobil terminal, araç, kişi, yük, canlı takip cihaz-
ları alanında, satılan ürün adetleri istatistiğine göre, Türki-
ye’nin en büyük üreticilerinden biri.
Tarımsal data ve tarımsal meteoroloji alanlarında, halen
Ar&Ge faaliyetlerini sürdürmekte olan ORTEM, bir çok çö-
züm ortağı edinerek, kamu tarafından desteklenen proje-
lere imza attı. Ülkemizin tarım politikalarında görülebilir
etkileri olan ürün ve projelerle çözüm ortakları ile beraber
faaliyetlerini devam ettiren ORTEM, lojistik ve deniz taşı-
macılığı sektöründe, üretmiş olduğu Aktif RF, Zigbee, BTLE,
GSM/GPRS ve Ethernet çözümlerle sektörde farkındalık
oluşturdu, sektörel verimlilik ve ergonominin öncülüğünü
yaptı.
2013 yılı itibarı ile dolaylı ihracata başlayan ORTEM, Av-
rupa ülkeleri, Ortadoğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetlerde
temsilcilikler tayin ederek, bazıları ile doğrudan ticarete
başladı, bir çoğu ile de 2016 yılı sonuna kadar başlamak
üzere sözleşmeler imzaladı.
Kuzey Afrika’nın en büyük araç takip projesinde proje
ortağı olan ORTEM, proje kapsamında 50 bin adet takip
cihazı ihraç ederek, toplamda bu ülkeye 30 Milyon Dolarlık
teknolojik ürün ihraç edecek.
Türkiye’deki GSM operatörlerinin çözüm ortakları liste-
sinde, “Değer Katan Firma” olarak bilinen ORTEM, bir çok
yıl, bağımsız jürilerce takdim edilen “makinalar arası ileti-
şim” alanında ödüle layık görüldü. Her zaman yeninin ve
yeniliğin öncülüğünü yapmakta olan ORTEM, en az 5 yıl
sonrasının teknolojilerini geliştirme ve üretmeye odaklı
olarak yıllık stratejik planlar yapıyor ve bu planlara göre
faaliyetlerini sürdürüyor.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook