TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 38

38
Bülten
SUBAT
2017
T ÜB İ TA K Ya y ı n l a r ı 1 1 . A n k a ra K i t a p Fu a r ı v e T ÜYA P Çu k u ro va 1 0 . K i t a p Fu a r ı ’n d a O k u r l a r ı y l a B u l u ş t u
TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 11. Ankara Kitap Fuarı’na
ve TÜYAP Çukurova 10. Kitap Fuarı’na katıldı. TÜBİTAK Bilim
ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar-
la, TÜBİTAK’ın farklı yaş gruplarına yönelik yaklaşık 300 baş-
lıktaki Popüler BilimYayınları kitapseverlerle buluştu.
Bilim okuryazarlığının küçük yaşlarda kazandırılmasını
öncelikli hedeflerinden biri olarak benimseyen TÜBİTAK
Popüler Bilim Yayınları, fuarda okurlarıyla daha yakından
iletişim kurma olanağı buldu. Okul öncesi, çocuk, gençlik,
başvuru ve yetişkin kitaplarının okura sunulduğu TÜBİTAK
Popüler Bilim Yayınları standına, her yaştan okur yoğun ilgi
gösterdi. Satışların %10 indirimle gerçekleştirildiği fuarda,
ziyaretçilere yayınlarla ilgili geniş bilgiler de verildi.
Popüler bilim kitaplarına ilgi duyan okurlarla bir araya ge-
lerek görüş alışverişinde bulunmanın önemine inanan TÜ-
BİTAK Popüler BilimYayınları, düzenli olarak kitap fuarlarına
katılmayı sürdürüyor.
TÜBİTAK Yayınları 11. Ankara Kitap Fuarı ve TÜYAP
Çukurova 10. Kitap Fuarı’nda Okurlarıyla Buluştu
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook