TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 24

24
Bülten
SUBAT
2017
A n k a r a ’ d a Y e n i K i m l i k K a r t ı Ç a l ı ş t a y ı
Yeni yıldan itibaren tüm illerde dağıtımına başlanan çipli
kimlik kartlarının, kamu ve özel kuruluşlar tarafından kullanımı
kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Yaygın-
laştırma Çalıştayı”gerçekleştirildi. STM tarafından Nüfus Vatan-
daşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) adına gerçekleştirilen
Çalıştayda, kimlik kartının kullanımına dair bilgiler verildi. Elek-
tronik kimlik doğrulama yapmak için kamu ve özel kuruluşların
üzerine düşen görevler vurgulandı.
Çalıştaya, TÜBİTAK BİLGEM E-Kimlik Uygulamaları Birimi,
Kamu Sertifikasyon Merkezi Birimi ve İş Geliştirme Biriminden
temsilciler katıldı. Çalıştayda, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürü Ahmet Sarıcan, STM Genel Müdür Yardımcısı Ömer
Korkut ve UEKAE E-Kimlik Uygulamaları Birimi Yöneticisi Oktay
Adalıer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından, Nüfus veVa-
tandaşlık İşleri Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih Çobanoğlu’nun
yönettiği panelde, E-Kimlik Uygulamaları Biriminden Oktay
Adalıer, Ercan Ölçer ve Elif Üstündağ Soykan; Kamu Sertifikas-
yonMerkezinden Emrah Durmaz yer aldılar. Panelde sunumla-
rın ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı.
Ankara’da Yeni Kimlik
Kartı Çalıştayı
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook