TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 30

30
Bülten
SUBAT
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K ’ t e S ı n a i M ü l k i y e t H a k l a r ı E ğ i t i m i
TÜBİTAK MARTEK’te Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) - Türk Patent ve
Marka Kurumu (TPMK) işbirliği ile Bilim ve Teknoloji Genel
Müdürlüğü ve LES TURKEY tarafından ortaklaşa yürütülen
“Ar-Ge Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firmala-
rının Sınai Mülkiyet Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi ve
Etkinliğinin Artırılması Projesi” nin “Modül 1: Sınai Mülkiyet
Hakları: Temel Kavramlar ve Patent İşlem Süreçleri ve Modül
3: Patent Randevu” eğitimi gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent ev sahipliğinde, TÜBİTAK
BİLGEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Türk
Patent ve Marka Kurumundan Patent Uzmanı Onur Erçakır
konuşmacı olarak katıldı.
Onur Erçakır, bilgilendirme sunumunda ilk olarak sınai
mülkiyet hakları ve fikri mülkiyet haklarının öneminden
bahsetti. Ardından buluşların korunması, yasal koruma, pa-
tent verilebilirlik şartları konuları hakkında bilgilendirme
yaptı. Eğitim soru cevap şeklinde interaktif bir şekilde ger-
çekleşti.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook