TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 32

32
Bülten
SUBAT
2017
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Teklif Hazırlama Rehberi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitü-
sü (YTE) ve T.C. Kalkınma Bakanlığı - Bilgi Toplumu Dairesi
işbirliğinde yürütülen “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Projeleri Teklif Hazırlama Sürecinin İyileştirilmesi Projesi
(KABİT)” kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlen-
di. Tasarlanan kamu BİT projeleri yatırım planlama süreci
ile kullanıma alınması planlanan yeni rehberler kamu ku-
rum ve kuruluşları Bilgi İşlem ve Strateji Geliştirme Daire
Başkanları ile paylaşıldı. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplu-
mu Dairesi Başkanı Furkan Civelek ve Yazılım Teknolojile-
ri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cemil Sağıroğlu’nun açılış
konuşmalarını yaptığı toplantıda Cemil Sağıroğlu dijital
devlet ekosisteminde rehberlik çalışmalarının önemi, TÜ-
BİTAK’ın bu konudaki vizyon ve misyonu hakkında bilgi
verdi. Proje ekibi tarafından yapılan sunumlarla proje ça-
lışmaları hakkında detaylı bilgi paylaşıldıktan sonra, katı-
lımcıların görüşleri alındı.
Kamu BİT yatırımlarının proje olarak teklif edilmesinin,
tekliflerin değerlendirilmesinin, yatırım programında yer
alan projelerin izlenmesi kabiliyetlerinin iyileştirilmesinin
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Teklif
Hazırlama Rehberi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook