TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 29

TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
29
TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları,
Çocuklarla Buluşuyor
B
ilim okuryazarlığının küçük yaşlarda kazandırılmasını
öncelikli hedeflerinden biri olarak belirleyen TÜBİTAK
Popüler Bilim Yayınları, çocuklarla bir araya geliyor.
Binbir Çiçek Çocuklar Evi’nin öğrencileriyle gerçekleştirilen
etkinliklerde çocuklar TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarının
yanı sıra Bilim Çocuk ile Meraklı Minik dergilerini de daha
yakından tanıdı.
Öykü Saati
İlk etkinlik Binbir Çiçek Çocuklar Evi’nde gerçekleştirildi.
Çocuk Evinde oluşturulan kütüphane ortamında, çocuk-
lara kütüphanede nasıl davranılması gerektiğini ve farklı
koşullarda kurallara nasıl yaklaşılabi-
leceğini anlatan “Kütüphanedeki
Aslan” kitabı Kitaplar Müdürlüğü
çalışanları tarafından okundu.
Dergilere Ziyaret
Çocuklar, Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dergilerinin
yayın ekibiyle tanışmak ve yayınların nasıl hazırlandığını
görmek üzere TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığını
ziyaret etti.
Meraklı Minik ekibi, minik okurlara dergide kimlerin
çalıştığını, son sayıda kimlerin hangi yazıları nasıl hazırladı-
ğını anlattı ve çocukların sorularını yanıtladı. Ziyaretçilere
dergilerde yer alan çizimlerin nasıl yapıldığı ve sayfaların
nasıl tasarlandığı uygulamalı olarak gösterildi. Son olarak
sözlerini Meraklı Minik ekibinin yazdığı “Timi-timi-timsah”
şarkısı hep birlikte söylendi ve
şarkı için hazırlanan dans hare-
ketleri yapıldı. Çocuklar, ayrıl-
madan önce ziyaretle ilgili
izlenimlerini anlatan re-
simler de yaptı.
Öğrenciler, TÜBİTAK Popüler
BilimYayınları Satış Ofisi’ni ziya-
ret etti. Burada kitaplarla ilgili
bilgi alan çocuklar, yayınların
tamamını bir arada görme şan-
sını yakaladı. Her çocuk okul
kütüphanesine hediye etmek
üzere bir kitap seçti.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook