TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 32

32
Bülten
NİSAN 2015
R A S A T G ö r ü n t ü l e r i y l e T ü r k i y e M o z a i ğ i
Düzce Üniversitesi Heyetinin
MAM Ziyareti
Düzce Üniversitesi öğretim görevlileri TÜBİTAK MAM’ı
ziyaret etti. TÜBİTAK MAM BaşkanYardımcısı Doç. Dr. Murat
Makaracı liderliğinde, Çevre ve Temiz Üretim, Gen Mühen-
disliği ve Biyoteknoloji, Gıda ve Enerji Enstitülerinin idareci
ve araştırmacılarının hazır bulunduğu ziyarette, iki kuru-
mun yapabileceği ortak Ar-Ge projeleri görüşüldü.
Heyet, Enstitülerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi
almak için Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nde Su ve Atık
Sular, Katı Atık; Enerji Enstitüsü’nde Araç, Pil, Gazlaştırma;
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde Medikal
Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, Tanı Tek-
nolojileri laboratuvarlarını ziyaret etti.
RASAT Görüntüleriyle
Türkiye Mozaiği
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tara-
fından üretilen ilk yerli yer gözlem uydusu olan RASAT’ın
2012, 2013 ve 2014 yıllarında çektiği görüntülerin birleş-
tirilmesiyle “Türkiye Mozaik Görüntüsü” oluşturuldu. Mo-
zaiğin oluşturulmasında, 30kmx30km’lik 3000’in üzerinde
RASAT uydu görüntüsü kullanıldı. Söz konusu mozaik gö-
rüntü ecw (9 GB), jp2 (22 GB), tif (26 GB) ve img (45 GB)
formatlarında oluşturuldu. Görüntü, “gezgin.gov.tr” adre-
sinde, üye kullanıcılar ile ücretsiz olarak paylaşılıyor. Por-
talde, kullanıcılara farklı çözünürlük ve formatlarda dosya
indirme seçenekleri sunuluyor.
RASAT, 2011 yılından bu yana Dünya’nın her yerinden
görüntü almaya devam ediyor. Pankromatik bantta 7.5
metre ve kırmızı, mavi, yeşil bantlarda 15 metre yer örnek-
lem mesafesine sahip olan uydu, haritacılık, afet izleme,
çevrenin izlenmesi ve şehircilik planlama gibi amaçlarla
görev yapıyor.
17 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılan ilk milli yer gözlem
uydusu olan RASAT, dört yıl boyunca yörüngesinde 19 bin
180 tur attı, toplam 7 milyon 380 bin km2 alan görüntüledi.
RASAT’ın elde ettiği görüntüler, TÜBİTAK UZAY’ın Kalkınma
Bakanlığı’nın desteğiyle başlatılan “Geoportal Projesi” kap-
samında, 19 Ağustos 2014 tarihinde, kamu kuruluşları ve
üniversitelerin kullanımına açıldı.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook