TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 34

34
Bülten
NİSAN 2015
B U T A L K a l i t e Y ö n e t i m S i s t e m i B e l g e l e r i n i Y e n i l e d i
Boğaziçi ve Harvard Üniversitesi
Öğrencilerinin MAM Ziyareti
“Boğaziçi Üniversitesi - Harvard College Değişim
Programı” kapsamında, Harvard ve Boğaziçi Üniversite-
si öğrencilerinden oluşan heyet TÜBİTAK MAM’ı ziyaret
etti.
TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Naci Yazıcıoğlu
liderliğinde, TÜBİTAK BİLGEM yetkililerinin de hazır bu-
lunduğu ziyarette, TÜBİTAK MAM ve BİLGEM’de yapılan
çalışmalar ve Ar-Ge projeleri hakkında bilgiler verildi.
Daha sonra, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Bi-
yoteknoloji Enstitüsü’nde Enzim ve Mikroorganizma,
İmmunogenetik, Tanı Teknolojileri laboratuvarları ziya-
ret edilerek yapılan çalışmalar hakkında heyete ayrıntılı
bilgi verildi.
BUTAL Kalite Yönetim Sistemi
Belgelerini Yeniledi
TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL),
uluslararası geçerliliğe sahip ideal bir kalite yönetimi mo-
deli olan ve 2006 yılında TÜV’den aldığı “TS EN ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi”nin yanısıra, 2013 yılında aldığı TS
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” Belgele-
rini yeniledi.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bursa Belgelendirme
Müdürlüğü tarafından Mart ayında yapılan denetim ve de-
ğerlendirme çalışmalarını başarıyla tamamlayan TÜBİTAK
BUTAL’a belgeleri, TSE Bursa Danışma Kurulu’nun Bursa
Valiliği bünyesinde düzenlenen toplantıda Bursa Vali Yar-
dımcısı İbrahim Avcı TSE Genel Sekreter Yardımcısı Doğan
Yazar, TSE Bursa İl Koordinatörü Mustafa Karaman ve BU-
TAL Müdürü Sedat Aktaş’ın da hazır bulunduğu bir törenle
verildi.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook