TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 28

28
Bülten
NİSAN 2015
K O B İ ’ l e r İ ç i n Y e n i M e n t o r l e r Y e t i ş t i r i l e c e k
TÜBİTAK’tan Başvuru Sihirbazı
ruluşların kendi ihtiyaçlarına en uygun seçenekleri sunu-
yor.
TÜBİTAK bünyesinde görev yapan birimlerin destek
süreçlerinin, gelişmelerin ve başarılı örneklere ait vide-
oların/animasyonların yer aldığı Video Portalı’na, video-
portal.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
Başvuru sihirbazı ve video portalı, Türkçe ve İngilizce
olarak hizmet veriyor.
Başvuru Sihirbazı
sihirbaz.tubitak.gov.tr
Video Portalı
videoportal.tubitak.gov.tr
TÜBİTAK tarafından yürütülen proje, burs ve
etkinlik destekleri ile ödüllere daha kolay ve hızlı
erişim sağlanabilmesi amacıyla, “Başvuru Sihir-
bazı” ve “Video Portalı” kullanıma açıldı.
TÜBİTAK bünyesinde yer alan tüm hibe destek, ödül
ve yarışma programlarının yer aldığı Başvuru Sihirbazı’na,
sihirbaz.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Başvuru
sihirbazı, TÜBİTAK’tan destek almak isteyen kişilerin/ku-
T
ÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Portalı, KOBİ ve genç gi-
rişimcilere yönelik bir ulusal mentorluk ağının oluştu-
rulması ve yaygın kullanılmasının sağlanması amacıyla
geliştirildi.
KOBİ’ler, girişimciler, mentorlar ve hizmet sağlayıcı uy-
gulayıcı kuruluşların yer alacağı bu platformda ilk aşama-
da mentor olmak isteyen kişilerin bilgilerinin toplanma-
sı, TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek uygun bulunan
mentor adaylarının 23 Mart-18 Mayıs 2015 tarihleri ara-
sında açık olan 1601 Mentor Eğiticisi Çağrısı kapsamında
seçilecek Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından eğitilmesi ön-
görülüyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan mentor aday-
ları sistemde KOBİ Mentoru olarak yer alacak.
KOBİ’ler İçin Yeni Mentorler
Yetiştirilecek
1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artı-
rılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında oluşturu-
lan TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Portalı ile Portala kayıtlı
KOBİ’lerin ve girişimcilerin; “Stratejik Teknoloji ve Ürün
Yönetimi”, “İleri Mühendislik ile Tasarım”, “İş Geliştirme” ve
“Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına Özel” alanların-
daki mevcut durumlarının analiz edilmesi ve gereksinim-
lerine uygun mentorluk hizmeti almaları hedefleniyor.
Bu hedefler doğrultusunda hizmet verebilecek, seçi-
lecek Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından eğitilerek TÜBİTAK
Yenilik ve Girişimcilik Portalı mentor havuzunda KOBİ
mentoru olarak yer almak isteyen kişilerin
mentor.tubitak.gov.tr linkinde yer alan anketi doldurarak
sisteme kayıt olmaları gerekiyor. Kayıt işlemi sonrasında
başvurular TÜBİTAK tarafından değerlendirilecek ve sa-
dece deneyim ve birikimlerine göre eğitim alması uygun
bulunan mentor adayları bilgilendirilecek.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook