TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 36

36
Bülten
NİSAN 2015
X I . K O B İ Z i r v e s i
TÜBİTAK MARTEK’ten XI. KOBİ
Zirvesine Destek
SONICspot
TÜBİTAK Marmara Teknokent firmalarından ISR Bilgi
Güvenliği, SonicSpot adındaki ürünü ile DELL’ in ağ güven-
lik cihazı olan SonicWALL ürünlerine tam entegre çalışan
“Hotspot” çözümünü geliştirdi.
Bu çalışma ile kullanıcıların internet erişimlerini SMS ile
kimlik doğrulama metodu ile veya veri tabanına kayıtlı bil-
giler üzerinden entegrasyon desteği ile erişebilmeleri gibi
kolaylıklar sağlanıyor.
Uzaktan yönetime de uygun olan bu sistem, hemmisa-
fir ağlarında hem de personel ağlarında kullanıcı yönetimi-
ni kolaylaştırıyor. Ek bir cihaz satın alma ihtiyacını ortadan
kaldırarak ekonomik bir çözüm sunan bu ürünün satışı, TE-
SAN İletişim A.Ş.’ nin bayi kanalı ile gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK MARTEK Firması ISR’den
SonicWALL Uyumlu 2 Yeni Ürün
12-13 Mart 2015 tarihleri arasında yapılan XI. KOBİ
Zirvesi, “KOBİ’lerin Orta Gelir Tuzağından Kurtulma
Stratejileri” ana teması ile gerçekleştirildi. Oturumlarda,
“2023 vizyonu bağlamında fırsat ve tehditler, finansal
çözüm araçları, üniversite-sanayi işbirliği, ar-ge, inovas-
yon, yüksek katma değerli üretimde bilişim, teknoloji,
standart, kalite, tasarım ve marka, ihracat ve sektörel
çıkış yolları, kamu destek ve teşvikleri” değerlendirildi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş.’nin, destekleyen
kuruluşlar arasında yer aldığı Zirve’nin birinci günü,
“Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ar-Ge, İnovasyon” başlıklı
oturuma TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu başkanlık etti.
TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. A. Arif Ergin de aynı oturumda sunum yaptı.
Prof. Dr. Ergin, sunumunda TÜBİTAK Marmara Teknokent
A.Ş.’den, teknoparkların sağladığı avantajlardan ve üniver-
site-sanayi işbirliğinin öneminden söz etti.
Zirveye, TÜBİTAK Marmara Teknokent’te yer alan ISR
güvenlik firmasının Genel Müdürü Eren Erten Develi ve
ekibi de katıldı.
SONIC5651
TÜBİTAK Marmara Teknokent firmalarından ISR Bilgi
Güvenliği, Sonic5651 adındaki ürünü ile DELL’ in ağ güven-
lik cihazı olan SonicWALL ürünleri ile tam uyumlu bir logla-
ma yazılımı geliştirdi.
Bu çalışma ile ağ yöneticilerinin ve işletmenin 5651 sa-
yılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi”
hakkındaki kanun çerçevesinde ihtiyaç duyulan log bilgi-
lerinin alınması ve TÜBİTAK zaman damgası ile saklanması
görevi yerine getiriliyor.
Sonicwall sahiplerinin ek bir cihaz satın alma ihtiyacını
ortadan kaldırarak kullanıcıya ekonomik bir çözüm sunan
bu ürünün satışı, TESAN İletişim A.Ş.’nin bayi kanalı ile ger-
çekleştirilecek.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook