TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 25

25
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Hırvatistan Bilim, Eğitim ve Spor Bakanı Prof. Dr. Vedran Mornar ve
beraberindeki heyet 10 Mart 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu’nu ziyaret etti. Söz konusu görüşmeye
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak da katıldı.
İki kuruluş arasındaki işbirliği imkanlarının tartışıldığı görüşmenin ardın-
dan TÜBİTAK ile Hırvatistan Bilim, Eğitim ve Spor Bakanlığı arasında bilim ve
teknoloji alanında Uygulama Programı imzalandı.
İmzalanan Program kapsamında, iki ülke bilim insanları arasında işbirliği
projeleri ve araştırmacı değişimine imkan sağlayacak ortak çağrıların açılma-
sı planlanıyor. Bu çerçevede ilk çağrının Nisan 2015’te açılması öngörülüyor.
Türkiye-Almanya EUREKA Çağrısı
Türkiye ve Almanya’nın açtığı ortak EUREKA çağrısı,
Ankara’da gerçekleştirilen “Türk-Alman Bilim Yılı Kapanış
Etkinliği” sırasında ilan edildi. Türk-Alman Bilim Yılı’nın iki
ülke arasındaki bilimsel etkinliklere ve işbirliğine kazandır-
dığı ivmenin sürdürülebilmesi için açılan çağrı kapsamın-
da, ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün
ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az
birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projelere destek
verilecek.
EUREKA çağrısına Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde
katma değer yaratan tüm kuruluşlar, Alman ortakları ile
birlikte 15 Mayıs 2015 tarihine kadar başvuruda bulunabi-
lecek. Ülkemizde Üniversite ve Araştırma Merkezleri, EURE-
KA projelerinde yalnızca büyük firmaların veya KOBİ’lerin
alt yüklenicisi olarak yer alabiliyorlar. TÜBİTAK 1509 Prog-
ramı üzerinden desteklenecek projeler için herhangi bir
konu sınırlaması bulunmuyor.
TÜBİTAK ile Hırvatistan
Bilim, Eğitim ve Spor
Bakanlığı arasında
İkili İşbirliği Protokolü
imzalandı.
TÜBİTAK ile Hırvatistan Arasında
Bilim ve Teknoloji İşbirliği
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook