TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 31

TÜBİTAK’tan Destek
Destekle Gelen Başarı...
31
ülkemizin içerisinde ısı borusu
e, enerji giderlerinde yıllık bazda
“Doğal Gaz İthalatını Ve CO
2
Salınımını
Azaltmayı Hedefliyoruz”
Güneş Kolektörü fiyatlarını, mümkün olduğunca tercih
edilebilir, amortisman sürelerinin düşük olacağı düzeylerde
tutmayı hedeflediklerini dile getiren Apak, aynı zamanda,
işletmelerde ve yüksek kapasiteli sıcak su kullanımı olan ko-
nutlarda, ısıl enerji ihtiyaçlarının belirli oranlarda karşılana-
rak, hem doğal gaz ithalatını, hem de CO
2
salınımını azaltma-
yı da hedeflediklerini söyledi.
Yenilenebilir enerji sıralamasında ilk yeri alan Güneş
enerjisinin ülkemizde hala etkin bir şekilde kullanılamadı-
ğına dikkat çeken Apak, “Isıtma ve soğutma alanında güneş
enerjisi termik kullanımını yaygınlaştırmada kamu öncelik
almalıdır. Standartlara uygun nitelikte ürünlerin kullanımını
güvence altına alan yasal tedbirlerin alınması da tüketicileri
teşvik edici olacaktır” diye konuştu.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook