TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 35

35
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Mozambik FNI Heyetinin MAM Ziyareti
Mozambik’in TÜBİTAK muadili kuruluşu FNI’dan (Fundo
Nacional de Investigação) bir heyet, ortak proje geliştirmek
amacıyla TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Toptaş
liderliğinde Çevre ve Temiz Üretim, Gen Mühendisliği ve
Biyoteknoloji, Malzeme, Gıda ve Enerji Enstitülerinin ida-
reci ve araştırmacılarının hazır bulunduğu ziyarette kabul
edilen heyete, TÜBİTAK MAM enstitülerinde yapılan çalış-
malar ve bundan sonra yapılması planlanan Ar-Ge projeleri
hakkında bilgi verildi.
Heyet daha sonra, Çevre ve Temiz Üretim, Gıda ve Enerji
enstitülerinde bulunan laboratuvarları ziyaret ederek yapı-
lan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.
Savunma Sanayiinde Fikri ve Sınai
Haklar Çalıştayı
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SA-
SAD) tarafından; Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) hi-
mayesinde, TÜBİTAK MAM Patent Destek Birimi, ASELSAN,
TAI, ODTÜ TEKNOKENT İşbirliği ile “Savunma Sanayiinde
Fikri ve Sınai Haklar Çalıştayı” düzenlendi.
Ankara’da düzenlenen Çalıştay’a, TÜBİTAK MAM İdari
Birimlerinden ve Çevre ve Temiz Üretim, Enerji, Gen Mü-
hendisliği ve Biyoteknoloji, Gıda ve Kimya Enstitülerinden
15 araştırmacı katıldı. Çalıştayda TÜBİTAK MAM İş Geliştir-
me ve Sanayileştirme Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Top-
taş, TÜBİTAK Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Fikri Haklar Bi-
rim Yöneticisi Murat Baybalı ve TÜBİTAK TEYDEB Teknoloji
Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Yürütme Komi-
tesi Sekreteri Ahmet Rıza Balım konuşmacı olarak yer aldı.
TÜBİTAK MAM’ın Polonya ve İsveç Ziyareti
Uluslararası işbirliklerinin arttırılması kapsamında, TÜ-
BİTAK MAM, Türk Sanayicileri ve Gebze Teknik Üniversitesi
yöneticilerinden oluşan heyet, Polonya ve İsveç’te incele-
melerde bulundu.
Polonya Büyükelçimiz Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve çe-
şitli sanayi tesislerine yapılan ziyaretlerde, iki ülke arasında
enerji, üretim ve eğitim anlamında yapılabilecek işbirlikleri
konusunda görüş alışverişleri yapıldı. Bölgede faaliyet gös-
teren Türk firmaları EnpromMühendislik ve Vefa Holding’in
uluslararası ortakları ile yaptıkları çalışmaları da yerinde in-
celeyen heyet, ileride yapılabilecek işbirlikleri konusunda
temaslarda bulundu.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook