TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 30

Çevre Dostu Projeye
30
Eskişehir’de faaliyet gösteren bir firma, TÜBİTAK TEYDEB desteği ile
kullanılan ilk “Güneş Kolektörü”nü üretti. Güneş kolektörü sayesin
yüzde 20 ila 60 arasında tasarruf hedefleniyor.
APAK Endüstri adlı firma, 2012 yılında TÜBİTAK TEYDEB
1511 Öncelikli Alan Ar-Ge Desteği’ni alarak başladığı “Yo-
ğunlaştırılmış Yansıtıcılı Vakum Tüplü Isı Borulu Güneş Ko-
lektörü Tasarımı” Projesini, 2014 yılında tamamladı. Güneş
kolektörlerinin yapımında kullanılan teknoloji, firmanın Ar-
Ge çalışanlarının geliştirdiği özgün çözümlerden oluşuyor.
APAK Endüstri Ar-Ge Yöneticisi Alper Apak, kolektörün,
kullanım suyunun ısıtılması dışında, sanayi işletmelerinde
80
0
/150
0
C arasında sıcaklık gereksinimi duyulan prosesler
için de güneş enerjisinin kullanımını sağlayacak performans-
ta olduğunu belirterek, enerji giderlerinde yıllık bazda en az
%20 tasarruf hedeflendiğini söyledi.
Kolektör, Hem Isıtmada Hem de Soğutmada
Kullanılabilecek
Kolektörün, yoğun ısıl enerji kullanan bütün cihazları
takviye edecek yapıda tasarlandığını ifade eden Apak, ürü-
nün böylelikle hem ısıtmada hem de soğutmada kullanı-
labileceğini kaydetti. Günümüzde soğutma sistemlerinin
elektrik tüketiminin çok fazla ve enerji maliyetlerinin yüksek
olduğuna değinen Apak, şunları söyledi: “Bu nedenle, ab-
sorbsiyonlu soğutma sistemleri önem kazanmıştır.
İlk yatırım maliyetleri yüksek olsa da, işletme
giderlerinin düşük olmasından
dolayı diğer soğutma sistemlerine alternatif olarak görül-
mektedirler. Özellikle soğutma sistemlerinde güneş ener-
jisinin kaynak olarak kullanılması, ülkemizin yazları sıcak
geçen bölgelerinde faydalı bir uygulama sayılacaktır. Soğut-
ma sitemlerinde klasik klimaların tükettiği elektrik enerjisi
dikkate alındığında ekonomik bir çözüm olarak ortaya çık-
maktadır. Soğutmada elektrik enerjisi tüketimini 8 kat azalt-
maktadır.”
Kolektörlerin, aynı zamanda nem alma tekeri (desicant
wheel) olarak da kullanılabileceğine işaret eden Apak, “Nem
alma tekeri nemli bölgelerde ve yüzme havuzu olan ortam-
larda kullanılır. Bu cihazların, ortamın nemini aldıktan sonra
dış havaya, aldığı nemi atması (reaktivasyon) için, üzerinden
geçen havanın belirli bir sıcaklıkta (80 – 90 C) olması gerekir.
Kolektörlerimiz bu sıcaklık değerlerini karşılayabilecek ka-
pasitededirler” diye konuştu.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook