Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
39
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)
Müdürü Atakan Erdem liderliğinde Savunma Teknolojile-
ri Müdür Yardımcısı Koray İnçki , Anayurt Güvenliği Müdür
Yardımcısı Mehmet Uğur Doğan ve bölüm yöneticilerinin
katıldığı bir heyet ile Avrupa’nın lider uygulama odaklı araş-
tırma merkezi olan Fraunhofer Topluluğu’na bir dizi ziyarette
bulunuldu. Ziyaret programında Fraunhofer Genel Merkezi,
Genel Merkeze bağlı olarak spin-off ve girişim faaliyetlerini
yürüten Fraunhofer Venture firması ile Fraunhofer FHR, FKIE,
SCAI, FIT ve FOKUS enstitülerinde görüşmeler yapıldı.
BTE Müdürü Atakan Erdem, enstitüler ile ortak belirlenen
alanlarda, Avrupa araştırma projeleri ve araştırmacı değişim
programları düzenlenmesi konularında mutabakat sağlan-
dığını belirterek uluslararası işbirliklerinin önümüzdeki dö-
nem artarak devam edeceğini ifade etti.
BİLGEM BTE’den Uluslararası İşbirliği Ziyaretleri
TÜBİTAK ile Karadağ Bilim Bakanlığı arasında bilim ve
teknoloji alanında işbirliği yapılmasını öngören protokol, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile Karadağ Bilim
Bakanı Sanja Vlahoviç’in katıldığı törenle imzalandı.
“TÜBİTAK ile Karadağ Bilim Bakanlığı Arasında Bilimsel
ve Teknolojik İşbirliği Protokolü”nü, TÜBİTAK Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Arif Adlı ile Karadağ Bilim Bakanlığı yetkilisi
Smilja Kažić Vujačić imzaladı.
Karadağ ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ndan bir heyetin, Türkiye’yle işbirliği çerçevesinde, bilgi ve tecrübe paylaşım
ihtiyacı duyulan alanlarda Türkiye’ye yaptıkları ziyaret kapsamında, Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü
toplantı salonunda program düzenlendi.
Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve KOSGEB yetkililerinin de katıldığı ve
sunum yaptıkları toplantıda, Mısır’lı yetkililere TÜBİTAK destekleri konusunda sunum yapıldı. Sunumda, ARDEB, TEYDEB ve
BİDEB tanıtımı yapılarak anılan birimler kapsamındaki destek programları anlatıldı.
Mısır Heyetine TÜBİTAK Destekleri Hakkında Bilgi Verildi
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...52