30
Lüksemburg’da düzenlenen Avrupa
Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda
(EGMO) Türkiye’yi temsil eden
öğrencilerden Berfin Şimşek,
bireysel puan sıralamasında birinci
olarak altın madalya kazandı.
K
ız öğrencilerin matematiğe olan ilgilerini arttırmak ama-
cıyla 2012 yılında düzenlenmeye başlanan Avrupa Kızlar
Matematik Olimpiyatı’nın ikincisi 8-14 Nisan tarihleri arasın-
da Lüksemburg’da gerçekleştirildi. Yarışmada Türkiye’yi tem-
sil eden Berfin Şimşek altın, Sena Nur Arbağ gümüş, Çağıl
Kalender bronz madalya, Ayşegül Kara ise mansiyon kazan-
dı. Berfin Şimşek, olimpiyatın resmi üye ülkelerinden katılan
80 yarışmacı arasında bireysel puan sıralamasında birinci
olarak önemli bir başarıya imza attı. Türk takımı, tüm katı-
lımcı ülkeler arasında toplam puanda dokuzuncu, madalya
sırlamasında ise altıncı oldu.
EGMO’da üst üste iki kez altın madalya kazanma başarı-
Avrupa Kızlar Matematik
Olimpiyatı’nda Altın Başarı
sı gösteren İzmir Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Berfin Şimşek,
uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarında 6 madalya
kazandı. Genç Balkan Matematik Olimpiyatları’nda (JBMO)
bronz ve gümüş, Balkan Matematik Olimpiyatı’nda (BMO)
altın ve 2012 Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda bronz
madalyanın sahibi oldu.
“Başarım kız öğrencilere örnek
olsun”
6. sınıfta TÜBİTAK ortaokul matematik olimpiyatlarına
hazırlanarak başladığı maratonda Türkiye adına 6 madalya
kazandığını açıklayan Berfin Şimşek, EGMO’da iki yıl üst üste
altınmadalyanın sahibi olduğu içinmutlu olduğunu söyledi.
Kız öğrencilerin matematik alanına fazla ilgi göstermediği-
ne değinen Şimşek, “Olimpiyatlarda matematik takımların-
da genellikle erkek öğrenciler çoğunlukta oluyor. Temmuz
ayında Kolombiya’da 54. Uluslararası Matematik Olimpiyatı
(IMO) düzenlenecek. Kolombiya’da ülkemizi temsil edecek
takımda bulunan tek kız öğrenci benim. Orada da altın ma-
dalya hedefliyorum. Başarımın diğer kız öğrencilere de ör-
nek olmasını temenni ediyorum” dedi.
Öğrencileri olimpiyatlara
TÜBİTAK hazırlıyor
Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya ve matematik alanlarında
Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenleyen TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destekleme Daire Başkanlığı, olimpiyatlarda başarılı olan
öğrencileri eğitime alıyor. Ardından milli takım seçme sınav-
larıyla uluslararası bilim olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil
edecek isimleri belirliyor.
Her yıl bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya ve matematik alan-
larında farklı ülkelerde düzenlenen Uluslararası Bilim Olim-
piyatlarında Türkiye’yi temsil eden ekipler Uluslararası Bilim
Olimpiyatlarına katılmaya başladıkları 1985 yılından bugü-
ne kadar toplam 41 altın, 136 gümüş, 204 bronz madalya
ve 43 mansiyon kazandı.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...52