Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
35
TÜBİTAK ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme Programı tarafından “Karışık Ligantlı
Platin ve Palladyum-Sakkarin Kompleksleri” başlıklı projeyle
yaklaşık 200 bin TL ile desteklenen projede kanser kök hüc-
relerinin öldürüldüğünü tespit ettiklerini söyleyen Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AnabilimDalından
Prof. Dr. Engin Ulukaya Kanser tedavisinin başarısızlığının,
kanser kök hücresinin tedaviye direnç göstermesinden kay-
naklandığını hatırlatarak, İngiltere'deki çalışmalarının özel-
likle önem arz ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Ulukaya, "İngilte-
re'de prostat kanseri kök hücreleri üstündeki etkisi klinikte
kullanılan etoposit ve cisplatin gibi ilaçlara göre daha etkili
bulundu. Bu çalışma sonuçları yayınlanmak üzere PLOS ONE
dergisine sunuldu. Palladium bileşiklerinin prostat kanseri
kök hücreleri üzerindeki etkisi açısından bu çalışma dünya-
daki ilk çalışmadır ve sonuçları ümit vaat etmektedir." dedi.
Uludağ Multidisipliner Kanser Araştırma Grubu'nun he-
definin ülkemize bir kanser ilacı kazandırmak amacıyla dört
yıl önce çalışmalara başladığını kaydeden proje yürütücü-
sü Prof. Dr. Veysel T. Yılmaz, çalışmaların olumlu sonuçlarını
görmenin heyecan verici olduğunu ifade etti. Çalışmala-
rında TÜBİTAK’tan aldıkları desteğin önemine vurgu yapan
Yılmaz çalışmaların devam etmesi için de desteğe ihtiyaçları
olduğunu ifade etti.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...52