Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
33
destek verildi. TÜBİTAK destekli projenin yürütücüsü Emrah
Yılmaz daha önceden “Yolbil” adlı bir navigasyon çalışması
yaptıklarını ancak bunun yeni gelişen akıllı telefon sektörü
için yeniden yazılması gerektiği için TÜBİTAK desteğiyle tüm
uygulamalarda kullanılabilir bir navigasyon kütüphanesi
geliştirdiklerini söyledi. Amaçlarının yurt dışına aktarılan
kaynakların yurt içinde kalmasını sağlamak olduğunu ifade
edenYılmaz, sistemin sadece araçlar için yol navigasyonu ol-
madığını çeşitli amaçlar için kullanılabileceğini belirtti.
Türkiye’nin adres tanımlama
yapısına uygun
Yeni nesil Yolbil projesinin mevcut navigasyona en bü-
yük katkısının Türkiye’nin adres yapısına uygun olduğunu
belirten Yılmaz, “Ülke olarak bizde adres kavramı tam olarak
yerleşmemiş, genel adres kavramı var. Şu an kullanılan na-
vigasyonlarda bir adresi net olarak yazmadan gitmeniz zor.
Ama bizim geliştirdiğimiz Yolbil Türkiye’nin adres kavramına
uygun. Biz adres verirken ‘Kuğulu Parkın aşağısı, ‘Heykelin
arkası’ gibi tanımlamalar standart navigasyon sistemlerin-
de bulunmuyor. Yeni Nesil Yolbil sistemi ile standart adres
arama alanlarına yazılan ‘Kuğulu Park, Heykel’ gibi noktalara
adres arama kısmından ulaşılabiliyor” dedi.
Yerli kurumsal navigasyon
Navigasyon denilince sadece araçlarda kullanılan ciha-
zın insanların aklına geldiğini söyleyen Yılmaz, kurumsal
navigasyonun Yolbil ile Türkiye’de kullanılmaya başlandığını
belirtti. Yılmaz, şunları söyledi: “Kurumsal çözümler alanında
Yolbil projesi
tek örnek. Her
cihazda ekran
boyutu ve ni-
telikler farket-
meksizin çalışabilen bu kütüphane, kurumsal müşterilerin
ihtiyaçlarını kısa sürelerde yüksek verimlilikle karşılamayı
hedefleyerek geliştirildi. Yolbil sistemi, coğrafi bazlı saha
personeli iş gücü yönetimi etrafında kurumsal çözümler su-
nuyor. Bu çözümler müşterinin tam ihtiyacı tespit edilerek
proje kapsamında geliştirilen kütüphane sayesinde çok kısa
zamanlarda ortaya çıkarılıyor. Şu an PTT ile çalışıyoruz aynı
zamanda, mobese, elektrik, doğalgaz gibi altyapı firmaları
ile de çalışıyoruz. Sistemle saha çalışanlarının işleri navigas-
yon ile kolayca takip ediliyor. Saha ekibinin nerde olduğu iş
yerine uzaklığının ne olduğu, sorunlu bölgeye en yakın eki-
bin nerde olduğu, işin ne zaman bittiği gibi konular takip
edilebiliyor. Böylece merkezden rahatlıkla bütün işler takip
edilirken daha verimli çalışılmış oluyor”
Yolbil engellileri de unutmadı
Yolbil’in engellilerin hayatını da kolaylaştıracağına vurgu
yapan Yılmaz, “Yolbil, görme engelliler başta olmak üzere,
işitme engellilere ve fiziksel engellilere de çözüm sağlayabi-
liyor. Görme engelliler YolBil ile hiçbir görsel niteliği bulun-
mayan, kendilerine etrafındaki alanların da tanıtıldığı körcül
versiyon ile hizmet alırken, fiziksel engelliler kendilerine
çizilen rotada hangi alanların erişimlerine kapalı olduğunu,
hangi alanların kullanılabilir olduğunu rahatlıkla görebiliyor.
Fiziksel engelli bir vatandaşımız telefonundan girerek en
yakın hangi durakta engelli merdiveni olduğunu ya da en
yakın hangi durağın kendi-
sine daha rahat
olduğunu anında göre-
biliyor”
diye
konuştu.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...52