40
Etkinlikte ITEA2 yönetimi ve EUREKA Türkiye Dönem
Başkanlığı adına TÜBİTAK tarafından yapılan açılış konuşma-
larının ardından katılımcılara ITEA2 Kümesi ve çağrı süreci
hakkında genel bilgiler verildi. Etkinlik proje fikri olan araş-
tırmacıların sunumları ile devam etti. Proje fikirlerini tartış-
ma ve konsorsiyumları oluşturma amacıyla araştırmacılar
ve projeler arasında çalışma grupları oluşturularak beyin
fırtınası toplantıları gerçekleştirildi. Bu sayede araştırmacılar
Ar-Ge işbirliği geliştirmeye yönelik yüz yüze görüşme fırsatı
elde etti.
Etkinliğin ikinci gününde ise, olgunlaşan proje fikirleri ve
konsorsiyum yapılarının katılımcılar ile paylaşıldığı proje su-
numları gerçekleştirildi. ITEA2 yönetimi tarafından ise başa-
rılı bir projenin nasıl hazırlanması gerekliliği konusunda ör-
nekler sunularak, yasal ve finansal konularda bilgi aktarıldı.
Türkiye’den ve yurt dışında 18 ülkeden yaklaşık 192’si
yabancı olmak üzere toplam 281 araştırmacının katılım sağ-
ladığı etkinlik, Avrupa’daki paydaşlarla yeni işbirliklerinin
kurulması ve Türkiye’nin de dahil olduğu uluslararası Ar-Ge
programları için ortaklıklar gerçekleştirilmesi için uygun bir
platform oldu.
ITEA2 Kümesi Proje Pazarı Etkinliği İstanbul’da
düzenlendi
TÜBİTAK UZAY Euroforensics Konferans ve
Sergisi’ne Katıldı
Euroforensics 4. Uluslararası Adli Bilimler, Siber
Güvenlik ve GözetimTeknolojileri Konferans ve Sergi-
si TÜBİTAK UZAY’ın katılımıyla İstanbul Harbiye Askeri
Müze & Kültür Sitesi’nde yapıldı. Sergide BALiSTiKA
ve KAVTAN projelerinin tanıtımı Veri İşleme ve Görsel-
leştirme Grubu Araştırmacılarından Atilla Akif Barbak
ve İş Geliştirme Grubu çalışanlarından Aysun Karaars-
lan tarafından yapıldı.
Yazılım yoğun sistemler ve hizmetler
alanında Avrupa’nın rekabetçiliğine katkı
yapacak düzeyde Ar-Ge projelerinin
üretilmesini amaçlayan EUREKA Programı
ITEA 2 Kümesi 8.Çağrı Proje Pazarı etkinliği
İstanbul’da düzenlendi.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...52