48
BiLiMve TEKNİK DERGİSİ’NDE
H
ücre yaşamın temel birimi. Yaşamı oluşturan tüm işlev-
ler de hücre düzeyindeki işlevlerin sonucu. Bu yüzden
de hücrenin içi, farklı görevler yapan organelleri ve bunların
birbirleriyle etkileşimleriyle başlı başına bir dünya. TÜBİTAK
Bilim ve Teknik
dergisi Mayıs sayısında “İnfografiklerle Hücre”
DVD’siyle okurlarını bu gizemli dünyaya kısa bir yolculuğa
davet ediyor. İnfografik, kısa ve zaman zaman temsili grafik-
ler yani animasyonlar yoluyla belirli bir konuda bilgi veren,
yeni nesil bir görsel anlatım türü. TÜBİTAK
Bilim ve Teknik
dergisi de hücre konusundaki bazı temel bilgileri hem öğ-
rencilerle hem de tüm okurlarıyla eğlenceli bir biçimde pay-
laşmak amacıyla “İnfografiklerle Hücre” DVD’sini hazırladı.
DVD’deki on bölüm ayrı ayrı izlenebileceği gibi bütün halin-
de de izlenebiliyor.
Hücrenin temel yapılarına ve işlevlerine genel bir bakış
kazandıracağını umduğumuz DVD,
Bilim ve Teknik
dergisinin
Mayıs sayısıyla birlikte tüm okurlarına hediyesi…
İnfografiklerle
Hücre
BU AY...
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52