32
TÜBİTAK desteğiyle Türkiye’nin ilk
yerli navigasyonu geliştirildi. Üstün
özelliklere sahip yerli navigasyon,
yol tarifinin yanı sıra araç takip
sistemi olarak da kullanılıyor.
Kurumların büyük ilgi gösterdiği
navigasyon, yaya ve araçlar için
yeni ve özel kullanım seçenekleri
sunuyor.
TÜBİTAK Destekli Proje ile
Navigasyonda
Yerli Devrim
Y
olbil Firması, “Yeni Nesil Yolbil Projesi” ile navigasyon ya-
zılımlarıyla yurt dışına aktarılan kaynakların yurt içinde
kalmasını sağlamak ve daha önce denenmemiş bir alt yapı
ile kurumsal çözümler de sunabilmek için başladığı çalışma-
larda Türkiye’nin ilk yerli navigasyon kütüphanesini geliştir-
di. Bu kütüphane günlük olarak kullanılacak standart yol na-
vigasyonundan, “körcül” desteği bulunan görme engelliler
için navigasyona ve kurumsal çözüm üretebilen altyapıya
kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Navisgasyonda yerli devrim başlatan “Yeni Nesil Yolbil
Bağlı Navigasyon Motorunun Geliştirilmesi” projesine TÜBİ-
TAK tarafından TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek
Programı kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 150 bin TL
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...52