42
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, “Ortak Akıl
Çalıştayı” Gerçekleştirdi
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) ta-
rafından Bolu’da “Ortak Akıl Çalıştayı” düzenlendi.
Çalıştayda, iki gün süre ile grup tartışmaları, bireysel
anketler ve diğer çeşitli yöntemlerle enstitü faaliyetlerine
ilişkin konularda fikir alış verişinde bulunuldu. Enstitü yö-
netimi, bölüm sorumluları ve proje yöneticilerinin katıldığı
etkinlikte, teknolojik uzmanlıkların sürekliliğinin sağlan-
ması, ihtiyaç duyulan alt yüklenici ve birlikte çalışılabilecek
danışman profilleri konularında görüşler paylaşıldı ve bilgi
toplandı.
BTE Stratejik Planlama ve Destek Ofisinin organizasyo-
nunu, TÜSSİDE’den Orhan Dursun’un moderatörlüğünü ger-
çekleştirdiği çalıştayda, BTE Enstitü Müdürü Atakan Erdem
açılışta bir bilgilendirme konuşması yaptı. Katılımcıların yük-
sek motivasyonu ile verimli geçen etkinlik Atakan Erdem’in
yaptığı değerlendirme ve teşekkür konuşması ile sona erdi.
Lockheed Martın Heyetinden TÜBİTAK MAM’a
Ziyaret
Türkiye’de temaslarda bulunan, 1995
yılında Lockheed Corporation ve Martin
Marietta iştiraki olarak kurulan ABD’nin
en ileri teknoloji ve havacılık şirketinden
6 kişilik heyet TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezini ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Dr. Suat Genç tarafın-
dan karşılanan heyete kurum ve yapılan çalışmalar hak-
kında genel bilgi verilerek tanıtım filmi izlendi. Sonrasında
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü çalışma alanları hakkında
genel bilgi verilmiş ve Lockheed Martin heyeti kendileri hak-
kında bilgi vermek üzere genel bir tanıtım sunuşu yapmış-
tır. Toplantının ardından TÜBİTAK MAM ME altyapılarında X
Işınları Laboratuarı, Magnezyum Laboratuarı, LİDAR Labora-
tuarı, Dökümhane ve Uluslararası Yüksek Teknolojiler Labo-
ratuarı gezildi.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52