Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
49
BiLiMve TEKNİK DERGİSİ’NDE
BU AY...
Doğanın, temel bilimlerin, malzeme
biliminin ve mühendisliğin
buluştuğu kavşak, yeni
teknolojilerin yolunu açıyor.
T
ÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinin Mayıs sayısında, bilim
insanlarının doğadaki sınırsız uyumu, tasarımları ve sis-
temleri örnek alarak yeni teknolojik ürünler, malzemeler, me-
kanizmalar ve sistemler geliştirdiği biyobenzetim araştırma
alanı tüm yönleriyle ele alındı. Doğadaki yapı ve tasarımlar
örnek alınarak üretilen malzemeler özellikle nanoteknoloji,
robot ve ulaşım teknolojisi, yapay zekâ, tıp endüstrisi, inşaat
ve askeri donanım gibi alanlarda kullanılıyor. Doğadaki ta-
sarımlar en az malzeme ve en az enerji ile en fazla verimi
almaları, kendi kendilerini onarma özellikleri, geri dönüşüm-
lü ve doğa dostu olmaları, sessiz çalışmaları, estetik yapıları,
dayanıklı, esnek ve uzun ömürlü olmaları bakımından yeni
teknolojilerin yolunu açıyor. Doğadaki tasarımların teknolo-
jiye uygulanmasının çarpıcı örneklerinin sergilendiği “Biyo-
benzetim”posteri Mayıs sayısıyla birlikte okurlara sunuluyor.
Biyobenzetim
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52