Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
GUMREF ile sahada yapılan bir ölçüm için ulusal marker
seviyesihızlı bir şekilde tespit edilecek. Bekleme süresi ol-
mayacağı için ticari faaliyete devam veya durdurma kararı
denetleme anında verilebilecek. Bu da işgücü ve sermaye
kaybına sebep olmayacak ve ticaretin devamlılığına katkıda
bulunacak. EPDK tarafından belirlenecek güzergâhlarda bu
cihazlar ile denetimler gerçekleştirilecek ve ulusal markere
yönelik herhangi bir atak anında tespit edilecek. GUMREF,
ulusal marker ölçümlerinin yanı sıra akaryakıt içine madeni
yağ veya hafif ürün karıştırılması durumlarını da tespit ede-
bilecek. 2013 Temmuz ayından itibaren EPDK’nın aldığı yeni
karar ile gazyağı ve yakıt nafta ürünlerine de ulusal marker
eklenecek.
Ulusal markerin formülü
sürekli güncelleniyor
Kimyasal ve biyolojik sistem içeren ulusal marker, 1000
litre akaryakıtın içine 8 mililitre olarak ilave ediliyor. Formü-
lasyonu sürekli güncellenerek taklit edilebilme imkanı orta-
dan kaldırılıyor. Ulusal markerin takip edilebilmesi amacıy-
la dünyada ilk olarak her firma için özel olarak DNA şifresi
geliştiriliyor. Akaryakıtların ulusal marker seviyesi, İçişleri
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı denetim ekipleri tarafından kontrol edili-
yor. Sonuçlar anında EPDK ve TÜBİTAK’taki izleme merkez-
lerine iletiliyor. EPDK’nın belirlediği yeterli şart ve seviyede
ulusal marker içermeyen akaryakıtların satışı geçici olarak
durdurularak, numunelerin sahiplerine idari para cezası uy-
gulanıyor.
29
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...52