Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Yetkililerinden
TÜBİTAK UZAY’a Ziyaret
Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji
Bakanlığı (MOST) yetkilileri TÜBİTAK
Başkanlık aracılığıyla TÜBİTAK UZAY’ı
ziyaret etti.
Ziyarete MOST’un Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yar-
dımcısı XuChaoqian, Asya ve Afrika Bölgeleri’nden Sorum-
lu Müdür ChenHongsheng ve Program Yetkilisi GinaJiang
katıldı. Heyete TÜBİTAK Başkanlık Uluslararası İlişkiler Daire
Başkanlığı’ndan Çin Halk Cumhuriyeti’nden sorumlu Gülsün
Eryılmaz eşlik etti.
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen Enstitü tanıtım su-
numunun ardından TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Tamer
Beşer tarafından APSCO kapsamındaki faaliyetler ve Çin
Hava Harp Okulu HUTEN
TÜBİTAK UZAY’ı Ziyaret Etti
Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Ensti-
tüsü (HUTEN) yöneticileri tarafından TÜBİTAK UZAY’a ger-
çekleştirilen ziyaret kapsamında Enstitü faaliyet alanları
hakkında bilgi verildi.
TÜBİTAK UZAY COSPAR Program Komite Toplantısı
ve Büro Toplantısına Katıldı
Committee On Space Research (COSPAR) Program Ko-
mite Toplantısı ve Büro Toplantısı Fransa Uzay Ajansı
(CNES) ev sahipliğinde Paris’te yapıldı. Toplantılara
TÜBİTAK UZAY’ı temsilen İş Geliştirme Grubu’ndan
COSPAR Ulusal Temsilcisi Dr. Elif Kutdemir ve Kalite
Yönetimi ve Endüstriyel Hizmetler Bölüm Yönetici-
si, COSPAR 2016 Yerel Organizasyon Komitesi Üyesi
Arzu Çolak katıldı. Toplantılarda 2012 yılında Hindistan-My-
sore’da gerçekleşen kongrenin durum değerlendir-
mesi, 2014 yılında Moskova’da, 2016 yılında İstan-
bul’da gerçekleşecek COSPAR kongre hazırlıklarının
değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda Dr. Elif Kutdemir
2016 COSPAR kongre hazırlıkları hakkında bir bilgi-
lendirme sunumu yapıldı.
Halk Cumhuriyeti ile uzay alanındaki işbirlikleri hakkında
heyete bilgi verildi.
47
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52