46
Sunumda NASA ve JPL tanıtıldıktan sonra Mars geze-
geninin Dünya’ya en yakın konumda olduğu 2003 yılında
Mars’a gönderilmiş olan Opportunity ve Spirit adlı keşif
araçlarından bahsedildi. NASA tarafından Mars’a gönde-
rilen
keşif
a r a ç l a r ı n ı n
bu l gu l a r ı n ı
doğrulamak
ve yeni keşif-
ler
yapmak
amacıyla Ka-
sım 2011’de
fırlatılan
ve
Ağustos 2012
t a r i h i n d e
Mars’a başa-
rılı bir şekilde
inen Curio-
sity keşif ara-
cının Mars’a
gönderilmesi, Mars’a yolculuğu, inişi ve Mars’tan yolladığı ilk
mesajın hikayesi anlatıldı. Nagin Cox, Curiosity’nin analiz
ettiği taş örneklerinin Mars’ta daha önceleri su bulunduğu-
nu doğruladığını kaydederek Curiosity’nin yeni hedefinin
Mount Sharp’a giderek Mars’ta organik bileşiklerin geçmişte
var olup olmadığını araştırmak olduğunu ifade etti.
Mars BilimLaboratuvarı Uçuş EkibindenNagin Cox
TÜBİTAK UZAY’da Sunum Yaptı
Birleşik Arap Emirlikleri – Tawazun Holding yetkililerinden
oluşan 5 kişilik bir heyet ile SSM Uluslararası İşbirliği
Daire Başkanlığı Orta Doğu ve Afrika Bölge Müdürlüğünden
Müdür Vekili Can Atuk ile Uzman Seda Güldere tarafından
TÜBİTAK UZAY’a bir ziyaret gerçekleştirildi. TÜBİTAK UZAY
İş Geliştirme Grubu’ndan Dr. Elif Kutdemir ve Aziz Koru ta-
Tawazun Yetkilileri TÜBİTAK UZAY’ı Ziyaret Etti
NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)
Mars Bilim Laboratuvarı Uçuş Ekibinden
Nagin Cox tarafından TÜBİTAK UZAY
çalışanlarına ‘From the 2004 Mars
Exploration Rovers to MSL Curiosity’
başlıklı sunum yapıldı.
rafından yapılan tanıtım ve sunumun ardından, Balistika ve
Yüksek İrtifa İnsansız Hava Aracı projelerinin tanıtımı proje
yöneticileri Balemir Uragun ve Dr. Erdal Yılmaz tarafından
yapıldı. Toplantıya TÜBİTAK SAGE’den katılım sağlayan Geli-
şim, Pazarlama ve Strateji Bölümü’nden Uzman Araştırmacı
Tunca Selbes tarafından da enstitü sunumu gerçekleştirildi.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52