TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 42

42
Bülten
2019
ARALIK
kapsamında 1. Fazın tamamlandığını belirtenTÜBİTAK Başka-
nımız, ön plana çıkan üniversiteler ile özel sektör kuruluşları
ile ilgili bilgi verdi. SAYEM ile ilgili gelişmeleri aktaran Prof. Dr.
Mandal, 1. Fazın dokuz ay sürdüğünü, 25 projenin desteklen-
diğini, bu projelerde ürünleşme, ticarileştirme yol haritasının
beklendiğini dile getirdi. TÜBİTAK Başkanımız, SAYEM 1. Faz
desteği almaya hak kazanan firmalar arasında Gaziantep’ten
Farma Gen Ar-Ge Biyoteknolojileri Limited Şirketinin de bu-
lunduğuna dikkat çekti.
Stratejik yaklaşımkapsamında nitelikli insan kavramı ile ilgi-
li bilgiler veren Prof. Dr. Mandal, bu bağlamda başlatılan Ulus-
lararası Lider Araştırmacılar Programından ve Sanayi Doktora
Programından söz etti. Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK Bursları kap-
samında, 2002-2019 yılları arasında, Gaziantep’ten 259 bilim
insanına 10,7 Milyon TL tutarında burs sağlandığını belirtti.
Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programında
bahseden Prof. Dr. Mandal, TTO’ların ulusal Ar-Ge ve yenilik
stratejileri ile uyumlu hedeflerle izlenen hedef ve performans
odaklı bir destek sistemi olduğunu anlattı. Çıktı ve etki odaklı
süreçlerde TTO’ların önemine değinen Prof. Dr. Mandal, araş-
tırma çıktılarının ekosistem içerisinde tahsis etme yaklaşımın-
da, ektiye yönelik verimli kullandırma/değerlendirme yaklaşı-
mına geçiş sağlamasının öngörüldüğünü kaydetti.
TÜBİTAK Etkinliklerinde Gaziantep’in Performansı
TÜBİTAK Bilim ve Toplum etkinliklerinde Gaziantep’in per-
formansından da söz eden TÜBİTAK Başkanımız, 2008-2019
yılları arasında Gaziantep’te, bilim ve toplum faaliyetleri kap-
samında 857 projenin, 6,8 milyon TL tutarında desteklendi-
ğini belirtti.
TEKNOFEST 2019 kapsamında toplam 19 farklı kategoride
düzenlenen teknoloji yarışmaları için Türkiye’nin 81 ilinden
122 farklı ülkeden 17 bin 773 takım başvurusunun alındığını,
2 binden fazla takım ve 50 bin yarışmacının finalist olmaya
hak kazandığını belirten TÜBİTAK Başkanımız, 1 milyon 700
bin rekor katılımcısıyla TEKNOFEST’in dünyanın en büyük
havacılık, uzay ve teknoloji festivali olmayı başardığını dile
getirdi. TEKNOFEST 2019 kapsamında, Gaziantep Üniversite-
si Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğunun (ORET), Robotik
Fetih 1453 Yarışmasında birinci olduğunu; 14-19 Eylül 2019
tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pistinde düzenlenen Ef-
ficiency Challenge Electric Vehicle Yarışmasında İletişimÖdü-
lü aldığını hatırlattı.
Gaziantep Bilim Merkezinin proje bütçesinin 19 Milyon TL
olduğunu, 2 bin 250 m2 sergi alanı olduğunu ifade eden Prof.
Dr. Mandal, temaları astronomi ve uzay, temel bilimler, mü-
hendislik, enerji ve ekoloji olarak sıraladı. Deneyap Teknoloji
Atölyelerinin 12 ilde açıldığına işaret eden Prof. Dr. Mandal,
2020’de Gaziantep dahil 18 ilde daha hizmete açılacağını be-
lirtti.
TÜBİTAKAkademik Ar-Ge Projeleri kapsamındaGaziantep’e
ait performans hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, 2008 yı-
lında destek kararı verilen proje sayısının 9, destek bütçesinin
2.44 milyon TL olduğunu; 2019 yılında ise 13 projenin 2.59
milyon TL ile desteklendiğini belirtti. TÜBİTAK Akademik des-
tekleri kapsamında, 2015-2018 yılları arasında Gaziantep Üni-
versitesinin 8,3 milyon TL bütçeli 41 Ar-Ge projesinin destek-
T Ü B İ T A K G a z i a n t e p ’ t e P a y d a ş l a r ı i l e B u l u ş t u
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...60
Powered by FlippingBook