TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 1

T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
TÜBİTAK MAM Çalışanı
Doç. Dr. Hilal Yazıcı
Malkoçoğlu 2019 Yılı TÜBA
GEBİP Ödülünü Kazandı
Türkiye, Malezya, Endonezya ve
Pakistan Arasında Mükemmeliyet
Merkezi Kuruluyor
TÜBİTAK’ın 2019 Yılı
Ödülleri Sahiplerini
Buldu
Aralık 2019
Sayı: 216
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...60
Powered by FlippingBook