TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 51

51
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
MEB Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜBİTAK TÜSSİDE
Arasında “Bilim ve Teknoloji Kampları” Protokolü İmzalandı
Özel Yetenekli Öğrencilere ‘ÖZEL’ Öğretim Programları
MEB Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜBİTAK TÜSSİDE
arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, Beşiktaş ilçesin-
de bulunan liselerin 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik olarak
“Bilim ve Teknoloji Kampları” gerçekleştirilmesi için TÜBİTAK
TÜSSİDE’de protokol imzalandı.
MEB Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ve
TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü Müdürü İsmail Doğan tarafından
imzalanan protokol kapsamında, lise öğrencilerini gelişmekte
olan teknolojiler ile tanıştırmak, mühendislik süreçleri ile yeni
teknolojileri yazılımlarla entegre ederek öğrencilerin yeni ürün
tasarlama ve üretme deneyimi yaşamaları amaçlanıyor.
TÜBİTAK TÜSSİDE’de bir hafta boyunca yatılı olarak gerçek-
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında özel yetenekli bireyle-
rin eğitimi için öğretim programı geliştirme çalışmaları Millî
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü iş birliği ile TÜBİTAK ULAKBİM’de yürütülmekte-
leştirilecek Bilim ve Teknoloji Kampları ile öğrencilerin ekip ça-
lışmaları ile yeni teknolojileri kullanarak ihtiyaca yönelik çözüm
geliştirmeleri, tasarlama, üretme ve iyileştirme becerilerinin
geliştirilmesi hedefleniyor. Program, mühendislik üretim sü-
reçleri, tasarımodaklı düşünme, üretim, bilgi ve teknoloji okur-
yazarlığı, akıllı sistemler, elektronik programlama, nesnelerin
interneti, robotik ve kodlama, İHA ve İKA teknolojileri ve yapay
zekâ konularını içerek şekilde öğrencilerin gündelik hayattaki
bir soruna yönelik proje geliştirmeleri üzerine tasarlandı.
2020 yılında Ocak ayında başlaması planlanan kampların yıl
boyunca devam etmesi düşünülüyor.
dir.
Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan, 2017’de
başlanan okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, orta-
okul ve ortaöğretim için hazırlanan öğretim programı ge-
liştirme çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalarda, 29 farklı
üniversiteden alanında ve özel yetenekli öğrencilerin eği-
timinde uzman 67 akademisyen ile 80 öğretmen yer aldı.
Özel yetenekli öğrencilerin özelliklerine göre geliştirilen 28
adet yeni öğretim programı; okul öncesi, beden eğitimi ve
oyun, beden eğitimi ve spor, bilişim teknolojileri ve yazılım,
biyoloji, coğrafya, felsefe, fen bilimleri, fizik, görsel sanatlar,
hayat bilgisi, kimya, matematik, müzik, sosyal bilgiler, tarih,
Türk dili ve edebiyatı, Türkçe derslerini içermektedir.
Öncesinde paydaşların ve kamuoyunun görüş, öneri ve
katkılarına sunulan taslak öğretim programlarının 25 Aralık
2019 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayı ile
uygulanması kararlaştırıldı.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook