TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 38

38
Bülten
2019
ARALIK
TÜBİTAK Gaziantep’te
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve beraberin-
deki heyet, “Gaziantep Ar-Ge Yenilik Ekosistemi Dönüşüm
Stratejisi Konferansı”nda akademi, eğitim, sanayi ve özel sek-
tör temsilcileriyle bir araya geldi.
Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Merkezinde gerçek-
leştirilen Konferansın açılışında konuşma yapan Gaziantep
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, değişen ve dönüşen,
dijitalleşen dünyada Türkiye’nin de hızla ilerlediğini belirtti.
Ülkemizin, savunma sanayiinde büyük millileşme hamleleri-
nin yanı sıra, genetik başta olmak üzere tıpta pek çok yeni-
liklere imza attığını, atılımlar yaşadığını ifade eden Prof. Dr.
Gür, TÜBİTAK’ın, Türkiye’de bilim insanlarının önünü açacak,
bir taraftan fon, bir taraftan bilim ve araştırma desteği veren,
bu konuda en öncü kurum olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gür,
şöyle devam etti: “İhracatta öncü olan Gaziantep’in, ihracat-
çı firmalarıyla üniversitelerini buluşturarak ortak akıl üretme
adına projeler yapan ve bu projeleri hayata geçiren ve des-
tek veren TÜBİTAK Başkanımızın tüm ekibiyle birlikte bugün
burada olması bizim için çok anlamlı.” Gaziantep Üniversitesi
olarak TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı Projeleri ve
Avrupa Birliği’nin dışında kalan diğer çalışma projeleri açısın-
dan bakıldığında, 2019 yılında yaklaşık olarak 75 milyon TL
fon aldığını söyleyen Prof. Dr. Gür, Türkiye’de kalkınma ajans-
ları adına verilen en büyük desteğin Gaziantep Üniversitesine
verildiğini ifade etti. Gür, “32 milyon TL’lik onay verildi. Proton
hızlandırıcı ve nükleer tıp başta olmak üzere kanser görüntü-
leme ve hedef organı tedavi etme noktasında büyük bir pro-
jenin onayı alındı. Gaziantep, medikal sanayi kümelenmesine
doğru gidiyor” diye konuştu. Prof. Dr. Gür, bu ilerlemede kat-
kısı olan herkese teşekkürlerini sundu.
“TEKNOFEST, Bir Festivalin Çok Daha Ötesinde”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de açı-
lış konuşmasına, “Bilim yuvasının, çatısının altındayız”diyerek
başladı. Akıllı şehir olma hedefine doğru hızla ilerlediklerini
belirten Şahin, Amerika’nın bütün coğrafyalarda “ben varım”
demesinin ardında silikon vadileri bulunduğunu, bu vadileri
kuranların, dünyanın beşeri sermayesini kendilerine çektikle-
rini; Aziz hocaları alıp, Aziz hoca yapan bir anlayış olduğunu
kaydetti. Bu durumun tersine çevrilmesi gerektiğine işaret
eden Şahin, şunları söyledi: “Bizim kendi medeniyet kodları-
mıza bunu döndürmemiz gerekiyor. Bizim medeniyet kodla-
rımızda biz üç kişinin elini öperiz; annemiz, babamız, hoca-
mız. Hocalar çok kıymetlidir.‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu’,
‘İlim Çin’de de olsa alınız’, ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kö-
lesi olurum’ diyen bir medeniyetten geliyoruz.” Gaziantep’in
gastronomi ve topraktan beslenen bir yapısı olduğuna işa-
ret eden Şahin, dolayısıyla akıllı gıdaya yönelmek gerekliliği
üzerinde durdu. Her mesele üzerinde teknolojik altyapımızın
kuvvetlendirilmesi gerektiğine değinen Şahin, sözlerini şöyle
T Ü B İ T A K G a z i a n t e p ’ t e P a y d a ş l a r ı i l e B u l u ş t u
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...60
Powered by FlippingBook