TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 36

36
Bülten
2019
ARALIK
Sosyal Medyada TÜBİTAK
S o s y a l
M e d y a d a
T Ü B İ
T A K
Ulusal Araştırmalar Uluslararası AlanaTaşınıyor
TÜBİTAK Başkanımız @ProfHasanMandal ve COST Başkanı
Prof. Dr. PauloFerrao’nun katılımıyla, COSTUlusal Bilgi Günüger-
çekleştirilecek.
Programa ilişkin detaylar
ru/cost-ulusal-bilgi-gunu-21-ocak-2020de-ankarada-gercekles-
tirilecek
KişiselleştirilmişTıp Araştırma Projelerini Destekliyoruz!
ERA PerMed 2020Yılı Çağrısı Açıldı!
Detaylı bilgi ve başvuru için
-
yuru/era-permed-2020-yili-cagrisi-acildi
Geçen yıl ebediyete uğurladığımız Prof. Dr. Berahitdin Albay-
rak Hocamızı Konya, Adana, Antalya ve memleketi Trabzon’da
düzenlenen bilimsöyleşileri ile andık.
Güvenli ve sürdürülebilir hammaddeler için Ar-Ge projelerini
destekliyoruz!
ERA-MIN-2 Projesi 2019Yılı Çağrısı Açıldı!
Son Başvuru: 19Mart 2020
Detaylı bilgi ve başvuru için:
yuru/era-min-2-era-net-projesi-2019-yili-cagrisi-acilmistir
Pardus-ETAPkullananokullarımızınsayısı her geçengünartıyor!
Milli işletim sistemimiz Pardus’uMEB’e bağlı okullarda yaygın-
laştırmak amacıyla TÜBİTAK ULAKBİM ve MEB arasında imzala-
nan sözleşmemeyvelerini veriyor.
twitter.com/tubitak
facebook.com/tubitak
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...60
Powered by FlippingBook