TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 50

50
Bülten
2019
ARALIK
TÜBİTAK-ARDEB Tanıtım Sunumları Devam Ediyor
Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Proje ve Makale Yazma Eğitimi
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
uzman personeli tarafından yıl boyunca çeşitli kurum/kuru-
luşlara destek programları ve başvuru süreçleri hakkında
bilgilendirme yapmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirildi.
Bolu Abant İzzet Baysal, Afyon Kocatepe, Artvin Çoruh,
Balıkesir, Bandırma 17 Eylül, Bilecik Şeyh Edebali, Zonguldak
Bülent Ecevit, Sivas Cumhuriyet, Doğu Akdeniz, Ege, Erciyes,
Erzurum Teknik, Gazi, Tokat Gaziosmanpaşa, Hacettepe, Bil-
kent, İnönü, İstanbul Aydın, İstanbul Gedik, İstanbul Kültür,
İstanbul Şehir, İstanbul Teknik, İstanbul-Cerrahpaşa, İstinye,
İzmir Ekonomi, Kadir Has, Karadeniz Teknik, Marmara, Muğ-
la Sıtkı Koçman, Munzur, Ordu, Pamukkale, Sağlık Bilimle-
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (Bİ-
DEB) tarafından Erzurum’da “2237-B Proje Eğitimi Etkinlik-
leri Destekleme Programı” kapsamında “Sosyal ve Beşeri Bi-
limler Alanında Proje ve Makale Yazma Eğitimi” düzenlendi.
Etkinliğe Doğu Anadolu Bölgemizde yer alan 16 üniversite-
den ARDEB Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Gru-
bu’na (SOBAG) son beş yıl içerisinde proje başvurusu yapan
ve projeleri iade/ret olan araştırmacılar katıldılar.
BİDEB Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ursavaş’ın açılış ko-
nuşmasıyla başlayan programda, BİDEB Eğitim Burs ve Et-
ri-Gülhane, Süleyman Demirel, TOBB Ekonomi ve Teknoloji,
Uşak, Yaşar, Yeditepe, Yıldız Teknik, Yüksek İhtisas Üniversi-
teleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi, TCDD, Samsun Teknopark, Türk Japon
Vakfı, Çocuk Nefroloji Derneği ve ARÇELİK A.Ş olmak üzere
2019 yılında birçok farklı kurum/kuruluşta tanıtım sunumu
gerçekleştirildi.
Kurum/kuruluş ziyaretlerinin yanı sıra çeşitli kongre ve
sempozyumlarda da destek programlarımıza yönelik su-
numlar gerçekleştirilmiş olup 2019 yılında toplam 49 farklı
kurumda 29 uzman personel ile gerçekleştirilen bu tanıtım
faaliyetlerine 2020 yılında da devam edilecek.
kinlik Destekleri Grup Koordinatörü Dr. Metin Demirsoy ve
ARDEB SOBAGGrup Koordinatörü Dr. Nevzat Yavuz tarafından
TÜBİTAK destek programlarına ilişkin sunum yapıldı. Üç gün
süren eğitimde, sekiz eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen
teorik dersler ve uygulamalı eğitimler ile araştırmacıların
proje taslaklarını geliştirmelerine imkân sunuldu. Program
kapsamında akademik makale yazma eğitimi de verildi.
Araştırmacılarımızın yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılanan et-
kinlik programı, katılım belgelerinin takdim edilmesiyle son
buldu.
T Ü B İ T A K - A R D E B T a n ı t ı m S u n u m l a r ı D e v a m E d i y o r
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,...60
Powered by FlippingBook