TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 40

40
Bülten
2019
ARALIK
oluşacak. Bütün okullarımızda TÜBİTAK kitaplıkları kuracağız,
Büyükşehir Belediyesi ile beraber çocuk üniversitesi oluştu-
racağız yani T3 Vakfının programını yaptığı, içinde atölyelerin
olduğu, çocukların eğitim alacağı bir yapı oluşturulacak. Son-
bahara kadar tamamlanmış olacak. Deneyap atölyelerimiz
şehrimize kazandırılmış olacak. Bakanımızın da çerçevesini
çizdiği hedeflere sizlerle beraber ulaşmış olacağız. ”Vali Davut
Gül, katkılarından ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek
konuşmasını bitirdi.
“TÜBİTAK Tüm Yöneticileri ile Birlikte Gaziantep’te. Bu,
İlk Kez Gerçekleşiyor”
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal da Konferans
kapsamında “TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler-Bilim ve Teknoloji
Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi” başlıklı sunumunu
gerçekleştirdi ve “Gaziantep Üniversiteleri Ar-Ge ve Yenilik
Stratejisi”panelini yönetti. Sunumundan önce yaptığı konuş-
mada Gaziantep’te bulunmanın kendilerini de heyecanlan-
dırdığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, göreve geldiğinden bu
yana her zaman sahada yer almaya çalıştığını, bu kapsamda
TÜBİTAK yöneticilerinin, destek programlarının yöneticileri-
nin tümünün bir arada olduğu 15 kişilik bir heyetle Gazian-
tep’de bulunduklarını, bunun kendileri için de bir ilk oldu-
ğunu dile getirdi. Karşılıklı etkileşimin Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımız öncülüğünde başladığına işaret eden TÜBİTAK
Başkanımız, konuşmasına şöyle devam etti: “Yöneticilerimiz
sadece hem akademik ve sanayi destek programlarını, hem
bilim insanı yetiştirme programlarını, hem de Bilim Toplum
Daire Başkanlığımızın programlarını anlatmakla kalmayacak-
lar; süreç anlamında Gaziantep ilimizi nasıl gördüğümüzü de
paylaşacaklar. Yarın ise birebir görüşmeler yapılacak. İki gün
boyunca burada sizlerle birlikteyiz amacımız sadece yaptık-
larımızı anlatmak değil sizi daha doğru anlamak ve geleceğe
yönelik ‘evet biz sizin içinizdeyiz’ demek.”
“TEKNOFEST İlk Kez İstanbul Dışında, Gaziantep’te Yapı-
lacak!”
Burada başarılı olunduğu takdirde, bunun çarpan etkisinin
diğer illerimizde de görüleceğini, diğer illerimizde de ben-
zer süreçlere girmek istediğini ifade eden Prof. Dr. Mandal,
2020’de Gaziantep’in özel durumu olduğuna değindi. İlk yıl
500 bin kişinin, ikinci yıl 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı, 50
binden fazla öğrencimizin, gencimizin “Türkiye’nin gelece-
ğinde ben de varım”dediği yarışmaların yapıldığı, TÜBİTAK’ın
aktif bir şekilde yer aldığı TEKNOFEST’in ilk kez İstanbul dışın-
da Gaziantep’te yapılacağı bir süreçte olduğumuzu vurgula-
dı. Gaziantep Deneyap Teknoloji Atölyesinin açılmak üzere
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mandal, başvuruların 6 Ocak’a
kadar alınacağını hatırlattı. Bilim Merkezinin 2020 planlama-
sına girdiğini anlatan Prof. Dr. Mandal, “2020 yılı Gaziantep
açısından Sanayi Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK özelinde
önemli bir yıl olacak. Bu toplantının da 2020 yılının başında
olması sevindirici. Hayırlara vesile olmasını diliyorum”dedi.
Prof. Dr. Mandal, konuşmasının ardından, TÜBİTAK olarak
dünyayı nasıl izlediklerini, TÜBİTAK’ın kendi ulusal süreçlerine
nasıl baktığını, Gaziantep ilimizin özeline indiğimizde nasıl bir
resim çizildiğini, hem sanayimiz açısından hem akademimiz
açısından, katılımcılarla paylaşmak istediklerini belirterek su-
numuna başladı.
T Ü B İ T A K G a z i a n t e p ’ t e P a y d a ş l a r ı i l e B u l u ş t u
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...60
Powered by FlippingBook