TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Başkanımız @ProfHasanMandal Keçiören #DeneyapTeknolo-
jiAtölyesi ‘ni ziyaret ederek, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiş-
tireceğimiz
öğrencilerimizin heyecanlarına ortak oldu!
Başkanımız @ProfHasanMandal, @BilkentUniv tarafından dü-
zenlenen Kamu Zirvesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek,“Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TÜBİTAK” başlıklı sunu-
munu gerçekleştirdi. Başkanımız, sunumlarının ardından öğren-
cilerin sorularını cevapladı.
Başkanımız @ProfHasanMandal, @TUBA_TurkBlmAkd 56. Ge-
nel Kurul Toplantısı’na katılarak, toplantının açılış konuşmalarını
gerçekleştirdi.
Somali Ulusal Yüksek Öğretim Komisyonu (Somali National
Higher Education Commission-SNHEC) Başkanı Dr. Mohamed F.
GOOD, beraberindeki heyetle birlikte Başkanımız @ProfHasan-
Mandal’ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, SNHEC ve #TÜBİTAK
arasında yürütülebilecek işbirliklerine dair görüşmelerde bulu-
nuldu.
Başkanımız @ProfHasanMandal, Eskişehir Teknik Üniversitesi-
nin Birleşik Akıl ve Kurumsal Yetenek Çalıştayında “Çıktı ve Etki
Odaklı Araştırma Süreci Yönetimi, Birlikte Başarma” başlıklı su-
numgerçekleştirdi ve çalıştaya katılımsağladı.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...60
Powered by FlippingBook