TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 48

48
Bülten
2019
ARALIK
DergiPark Türkiye’de En Çok Ziyaret Edilen Siteler Arasında
TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında hizmet veren DergiPark’ın
günlük ziyaretçi sayısı 80 bini aştı. Ayda görüntülenenmakale
sayısının 2 milyondan fazla olduğu DergiPark’ın Google gibi
arama motorlarında ilk sıralarda gelmesi, dünyanın birçok
bölgesinden ziyaret edilme sıklığını artırıyor. Ülke ve dillere
göre en çok ziyaret edilen sitelerin takip edildiği platformlar-
da DergiPark; Türkiye’de haber ve alışveriş sitelerinin de arala-
rında bulunduğu ilk 150 site içerisinde yer alıyor.
DergiPark ile araştırmacılar bilimsel yayınlara erişirken,
yazarlar da alanına en uygun dergiye makale gönderme ve
süreci takip etme imkânı buluyor. Yayıncılar ve editörler ise
güvenilir ve sürdürülebilir bir ortamda dergisini yönetiyor ve
makaleleri değerlendirecek konusunda uzman hakemlere
kolayca ulaşıyor.
DergiPark kullanımının bu kadar artmış olması Türkiye’de
akademik süreli yayıncılığın kaliteli ve standartlara uygun
olarak gelişmesini sağladı. Neredeyse tüm akademik dergile-
re aynı platformdan erişim sağlayan DergiPark, etik ihlallerin
fark edilmesine yol açan şeffaf bir ortam oluşturdu.
DergiPark Millî ve Yerli Bir Markaya Dönüştü
Akademik ekosistem içerisinde geniş kullanım alanı olan
DergiPark, millî ve yerli bir markaya dönüştü. DergiPark alt
yapısında kullanılan ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) gelişti-
rilirken dünyadaki diğer dergi sistemleri incelendi, alt yapısı
Türkiye’deki tüm akademik dergileri kapsayacak biçimde ta-
sarlandı ve kullanıcı geri bildirimlerine önem verildi.
2019 yılında yapılan DergiPark kullanıcı anketi sonuçlarına
göre DergiPark projesinin hayata geçirilmesi ve sunduğu hiz-
metlerden duyulan memnuniyet oranı yüzde 95 oldu.
Bilimsel Bilgiye Erişimde Güvenilir Yol: TÜBİTAK DergiPark
2019 Aralık ayı verilerine göre DergiPark’ta bin 909 dergi,
410 bin 885 bilimsel makale ve 255 bin 946 kayıtlı kullanıcı
var. Bu sayılar her gün artarken, amacına uygun olmayan kul-
lanımların önüne geçmek için DergiPark başvuru ve barındır-
ma koşullarına yeni kriterler getirildi. Beş yıl içinde bu koşul-
lara uygun olmayan 704 dergi kapsamdan çıkarıldı ve teknik
altyapı buna yönelik olarak güçlendirildi.
DergiPark’ta barındırılan dergiler, güncel sayılarına göre
Aktif, Pasif ve Yeni dergi olmak üzere sınıflandırıldı. Bu sınıf-
landırma, yayıncı ve editörlere DergiPark kullanım koşullarını
hatırlatırken makale gönderecek yazarların da dergi seçimin-
de doğru karar vermesine yardımcı olacak.
Türkiye’den Dünyaya Açılan En Kapsamlı Açık Erişim Ko-
leksiyonu
Dünyada Açık Bilimuygulamalarının önemi giderek artıyor.
TÜBİTAK tarafından oluşturulan Açık Bilim Politikasına uygun
olarak hizmet veren DergiPark, 256 Bin makale ile dünyadaki
sayılı açık erişim koleksiyonlarından biri. Avrupa Birliği Açık
Erişim Platformu OpenAIRE’e veri sağlayıcılar arasında 11. sı-
rada bulunuyor.
DergiPark Kendini Sürekli Güncelleyerek Hizmetlerini
Sürdürecek
DergiPark, 2020 yılında Dergi ve Makale sayfalarının yeni
tasarımlarıyla bilgi teknolojilerindeki yenilikleri kullanıcıları-
nın hizmetine sunmayı hedefliyor. Ayrıca ulusal ve uluslarara-
sı bilgi sistemleri ile yapmakta olduğu entegrasyon çalışmala-
rı sayesinde yazarların ve dergilerin bilimsel performanslarını
çok yönlü olarak yansıtabilmeyi amaçlıyor.
(1) DergiPark: TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında akademik
dergilere ücretsiz barındırma ve editöryal süreç yönetimi hiz-
meti sunar.
(2) DergiPark Google analytics verileri.
-
ard/cttTubcwS5icL6YJZ...
(3)
(4)
(5)
sourceId=openaire___...
D e r g i P a r k T ü r k i y e ’ d e E n Ç o k Z i y a r e t E d i l e n S i t e l e r A r a s ı n d a
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...60
Powered by FlippingBook