TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 30

30
Bülten
2019
ARALIK
En Genç Bilim İnsanlarımız İlk Olimpiyat Başarılarını Elde Etti
Dünya çapında ortaokul düzeyinde yaklaşık olarak 72 ül-
kenin katılımıyla Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında düzen-
lenen ve en prestijli yarışma olan “Uluslararası Genç Bilim
Olimpiyatı”na Ülkemiz ilk kez bu yıl katıldı.
3-11 Aralık 2019 tarihlerinde Katar’da düzenlenen ve altı
öğrencimizin Ülkemizi temsil ettiği olimpiyatta tüm öğren-
cilerimiz Bronz Madalya kazandı.
Bilim insanı yetiştirmede erken yaşlarda gençleri motive
eden, bilim dallarında yarışma ruhuyla gençliği araştırmaya,
öğrenmeye ve derinlemesine bilgi sahibi olmaya sevk eden bi-
lim olimpiyatlarında Ülkemiz bir kez daha uluslararası arenada
TÜBİTAK tarafından temsil edildi.
Ülkemizi temsil eden ekipte Bilge Ceyda Uzun, Arda Ege
Erdoğan, Mehmet Can Baştemir, Barbaros Bolat, Anıl Deniz
Yılmaz ve Burak Furkan Martin yer aldı. Uluslararası Genç
BilimOlimpiyatı’nda Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında gös-
terdikleri başarı ile Ülkemizi temsil etmeye hak kazanan öğ-
rencilerimizin başarısı hepimizi gururlandırdı.
Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğ-
retmenlerine, başta Komite Başkanlarımız olmak üzere eği-
timlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyo-
ruz.
E n G e n ç B i l i m İ n s a n l a r ı m ı z İ l k O l i m p i y a t B a ş a r ı l a r ı n ı E l d e E t t i
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...60
Powered by FlippingBook