TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Kitapları Tokat’ta Her Yaştan Öğrenciyle Buluştu
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Tokat Valiliği
tarafından organize edilen “Kitap Tokat Projesi” kapsamında
öğrencilere TÜBİTAK kitabı dağıttı. Prof. Dr. Mandal, Z Kü-
tüphane’deki kitap dağıtım töreninde yaptığı konuşmada,
Tokat’ta 245 farklı kitap türünün 871 okulda tüm öğrenciler-
le buluşturulmasından büyük heyecan duyduklarını söyledi.
Çocukların ve gençlerin, ülkenin geleceği olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Mandal, “Ülkemizin 2023-2053 ve 2071 hedef-
lerine ulaşması bilgi, teknoloji, yenilikle olacak. Bunun da
başı öncelikle okumak. Valimize böyle bir girişim başlattığı
için teşekkür ederim” diye konuştu.
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve Tokat Vali-
miz Dr. Ozan Balcı’nın katılımıyla, “Kitap Tokat Projesi” kap-
samında 58 bin 935 kitap dağıtımı gerçekleşti. 281 okul ön-
cesi eğitim kurumuna 16 bin 860 kitap; 292 ilkokula 29 bin
200 kitap; 191 ortaokula 8 bin 595 kitap; 107 liseye 4 bin 280
kitap dağıtımı yapıldı.
Tokat Valisi Ozan Balcı da proje kapsamında Tokat’ta öğ-
rencilerin her gün bir saat kitap okuduklarına işaret etti.
Türkiye’nin ilk Müstakil Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin
Tokat’ta kurulduğuna işaret eden Balcı, “Zenginleştirilmiş
kütüphanesi olmayan anaokulu, ortaokul, lise kalmayacak
dedik, 50’ye yakın yapıldı. İnşallah 50 tane daha yapacağız.
Tokatlı hemşerilerimiz eğitime dosttur. Kitap konusunda da
Türkiye’ye örnek olacaktır. Bu konuda öğretmenlerime ayrı
ayrı teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Törene, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Baş-
savcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve protokol üyeleri katıldı.
TÜBİTAK Başkanımızın Tokat Temasları
Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki “kariyer günleri”etkinli-
ğine de katılan TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde, akademisyenler ve
öğrenciler ile bir araya gelerek “Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi: TÜBİTAK Odaklı
Yeni Yaklaşım ve Süreçler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Başkanımız sunumlarının ardından katılımcıların sorularını
cevaplayarak görüş ve önerilerini aldı.
TÜBİTAK Başkanımız, Tokat Teknopark’ı da ziyaret ederek
incelemelerde bulundu ve TEKNOFEST 2019 kapsamında
Uluslararası İnsansız Hava Araçları Döner Kanat kategorisin-
de mansiyon ödülü almaya hak kazanan İHAGER ekibinin
çalışmalarını yerinde inceledi.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...60
Powered by FlippingBook