TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 24

24
Bülten
2017
EKiM
L i s e l i l e r 2 9 . A v r u p a B i r l i ğ i G e n ç B i l i m İ n s a n l a r ı Y a r ı ş m a s ı n d a n Ö d ü l l e D ö n d ü l e r
TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (Bİ-
DEB) bünyesinde yürütülen 2204 Lise Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Yarışmasında 1. olan projeler arasından
seçilen öğrenciler, ülkemizi 22-27 Eylül 2017 tarihlerin-
de Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen 29. Avrupa
Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda (29th European
Union Contest for Young Scientists) temsil ettiler.
38 ülkenin 89 proje ile katıldığı yarışmaya ülkemizi
temsilen İzmir Özel Çakabey Lisesi’nden Can Pak; Antalya
Ted Antalya Koleji Özel Lisesi’nden Mehmet Can Dursun,
Özge Ceren Apalı ve Ankara Atatürk Lisesi’nden Atalay
Kutlay, Nur Eylül Öncel katıldılar. Can Pak’ın “Lazer Diyot
İle Yüzey Titreşim Frekansının Ölçülmesi” projesi EIROfo-
rum ödülüne layık görüldü.
Ödül törenine katılan ve ayrıca öğrencileri makamında
kabul eden Türkiye’nin Tallin Büyükelçisi Hayriye Kumaş-
cıoğlu öğrencileri tebrik etti.
Liseliler 29. Avrupa Birliği Genç Bilim
İnsanları Yarışmasından Ödülle Döndüler
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook