TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 30

30
Bülten
2017
EKiM
Ü r ü n T a k i p S i s t e m i n e K a y ı t l a n a n T ı b b i C i h a z l a r A r t ı y o r
TÜBİTAK BİLGEM tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu işbirliği ile geliştirilen Ürün Takip
Sistemi’ne (ÜTS), farklı faaliyet alanlarında yaklaşık 17 bin
tıbbi cihaz firması kayıt oldu. ÜTS, tıbbi cihaz firmalarının
kullanımına 12 Haziran 2017 tarihinde açıldı ve bu tarihten
itibaren tıbbi cihaz firmalarının kayıt işlemleri ile belge ve
tıbbi cihazların kayıt-inceleme işlemleri ÜTS’de yapılmaya
başlandı. 600 bin üzerinde tıbbi cihaz ÜTS üzerinden ince-
lendi ve 500 bin üzerinde kayıtlı tıbbi cihaza ulaşıldı.
ÜTS Sayesinde Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Edilecek
ÜTS’nin sağladığı tekil takip kabiliyeti ile ilk olarak göz-
lükler için 11 Eylül 2017 tarihinden itibaren canlı kullanıma
ERA-NET E-Rare-3 Projesi JTC2017 Çağrısı, Çağrı Yürütme,
Ağ Oluşturma ve Bilimsel Değerlendirme Toplantıları Ro-
manya’nın Cluj kentinde yapıldı.
JTC2017 Çağrısı Bilimsel Değerlendirme sonuçlarına göre
en yüksek puan alan yedi projenin fonlamasına karar veril-
di. JTC2018 Çağrı Başlığı hakkında konsorsiyum üyeleri ülke
önceliklerini belirtti. Ayrıca, nâdir hastalıkların tanı ve teda-
alındı. ÜTS’de tanımlı üretici ve ithalatçı firmalar ürettikleri
optik tekil ürünler için üretim bildirimlerini ve ithal ettikleri
optik tekil ürünler için ithalat bildirimlerini ÜTS üzerinden
yapıyor, optisyenlik müesseselerine kadar verme/alma bil-
dirimlerini ÜTS üzerinden yaparak tekil ürünlerin iletilme-
sini sağlıyor. Optisyenlik müesseseleri tarafından tüketiciye
verme bildirimi ile optik tıbbi cihazlar vatandaşa ulaşmış
olacak. Tekil ürünlerin geçtiği noktalardan ÜTS’ye hareket
bildirimi gönderilmesi sayesinde hem üretici hem de tüke-
tici korunmuş olacak. Dünyada ilk ve tek olan bu uygulama
ve iş modeli ile ülkemizde kayıt dışı ekonomi ile mücadele
ve kaçakçılığın engellenmesinde önemli bir adım atılarak,
vatandaşın güvenli ürüne erişimi sağlanacak.
visine yönelik çok uluslu çok disiplinli araştırma projelerini
desteklemek amacıyla 2019 yılında kurulması planlanan Av-
rupa Ortak Programı (European Joint Programme) hakkında
Hollanda’dan Sonja vanWeely bir sunum yaparak bilgi verdi.
Toplantılara TÜBİTAK adına, Uluslararası İkili İşbirliği Daire
Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’nden ERA-NET
Cofund E-Rare-3 Projesi Sorumlusu Dr. Jale Şahin katıldı.
Ürün Takip Sistemine Kayıtlanan
Tıbbi Cihazlar Artıyor
E-Rare Çağrı Yürütme, Ağ Oluşturma ve Bilimsel
Değerlendirme Toplantıları Yapıldı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook