TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 22

22
Bülten
2017
AGUSTOS
TÜBİTAK UME’nin ana yürütücülüğünü üstlendiği “Endüstri-
yel Ortamlar İçin Geliştirilmiş EMCTestleri”(IND60 EMC) başlıklı
EMRP projesi kapsamında geliştirilen “Harmonik Akım Kayna-
ğı”, Paris’te gerçekleştirilen 18. Uluslararası Metroloji Kongresi
(CIM 2017, Paris) EURAMET standında tanıtıldı.
Tasarımı ve üretimi TÜBİTAK UME tarafından yapılan referans
cihaz, projeortağı ülkelerin laboratuvarları arasındada karşılaş-
tırma testlerinde ölçüldü ve başarılı sonuçlar aldı. Yenilikçi bir-
çok özelliğe sahip olan ve tanımlı akım harmonikleri üretmek
ve ölçmek için kullanılacak olan “Harmonik Akım Kaynağı”nın
başvurusu yapılan patent süreci de devam ediyor.
Özellikle büyük parçalara sahipbazı ürünlerinmevcut yöner-
gelerin dışında kalması nedeniyle tüm elektronik ürünler için
gereklilik olan elektromanyetik uyumluluk (EMC) testlerinin
gerçekleştirilmesi yolunda alternatif test yöntemleri gelişti-
riliyordu. Üstelik bu tekniklerden elde edilen sonuçların per-
formans analizi, karakterizasyonu, geçerliliği ve izlenebilirliği
hakkında çok az bilgi mevcuttu. Bu sorunu ortadan kaldırmak
için başlanan IND60 Projesi kapsamında bugüne dek mevcut
yönetimlerin iyileştirilmesi dışında yeni yöntemler de geliştiril-
di ve testleri doğrulamak için referans cihazlar üretildi.
Bu referans cihazlardan biri olan Harmonik Akım Kaynağı dı-
şında diğer yenilikçi cihazlar da, TÜBİTAK UME’nin 18. Uluslara-
rası Metroloji Kongresi’ndeki standında sergilendi.
TÜBİTAK UME’den bir Referans Cihaz Daha
T Ü B İ T A K U M E ’ d e n b i r R e f e r a n s C i h a z D a h a
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook