TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Mansiyon ödülleri (her takıma 2.500 TL) ise şu şekilde da-
ğıtıldı:
1. Özgün Tasarım Mansiyon Ödülü (Sabit Kanat) : 19 Ma-
yıs Üniversitesi Kelebek Etkisi Takımı
2. Özgün Tasarım Mansiyon Ödülü (Döner Kanat) : Sakar-
ya Üniversitesi Betadrone Takımı
3. Centilmenlik Mansiyon Ödülü (Sabit Kanat) : Bursa
Teknik Üniversitesi Lagari Takımı
4. Centilmenlik Mansiyon Ödülü (Döner Kanat) : Gebze
Teknik Üniversitesi Tuğrul Takımı
16 Temmuz 2017 Pazar günü yapılan ödül törenine TÜBİ-
TAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, TUSAŞ- Türk
Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ. Genel Müdürü Doç.Dr. Temel
Kotil, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Prof. Dr. Şem-
settin Türköz, TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Stra-
teji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Doç. Dr. Fahrettin Öztürk,
SSM Müsteşar Yardımcısı ve TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay
Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Celal Sami Tüfekçi, Kah-
ramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, TUSAŞ-Türk
Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ. İnsan Kaynakları Başkanı Cemal
Şenyılmaz, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ İHA Baş-
kanı Ömer Yıldız, Kahramankazan Garnizon Komutanı Albay
Ahmet İlbaş, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürü
Mustafa Orhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr.
Kemal Leblecioğlu, Gebze Teknik Üniversitesinden Doç. Dr.
İlyas Kandemir, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Doç. Dr.
Arif Ankaralı, İstanbul Teknik Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr.
Hayri Acar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Fatih Öktem, Yarbay Mansur Çelebi, TUSAŞ-Türk
Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Döner Kanat Teknoloji Merkezi
Müdürü Hakan İşçi, Karabük Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Çayıroğlu katıldı.
ı Yarışında Kazananlar Belli Oldu
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook